Knihobúdky, paletové sedenie na školách aj pomoc útulku v Žiline. Študenti sa rozvíjajú v talentovom programe