Mestský úrad v Žiline zostáva naďalej zatvorený, prístupná bude len podateľňa a pokladňa