Na Gabajovej ulici sa niekto pokúšal vlámať do automobilov