Opustený zelovoc na Hlinách nevedia odstrániť už takmer dva roky