Obec Terchová vyzýva občanov, aby v čase mimoriadnej situácie neubytovávali nových hostí