Opitá žena narazila do zvodidiel, len zázrakom sa nezranila