Povodeň v Žiline z roku 1958 - čo o nej vieme?


Foto: Povodeň v Žiline z roku 1958 - čo o nej vieme?

Fotografia, ktorú na svojom profile uverejnil známy žilinský historik Peter Štansky, nás donútila pozrieť sa bližšie na udalosti povodne z roku 1958. Fotografia zachytáva v popredí tenisové kurty, na ľavej strane výstavbu zimného štadiónu. Zhotovená bola zo strechy Sloveny. Miesto, na ktoré sa pozeráte na fotografii, dnes nahradil obchodný dom LIDL.

V práci HISTORICKÉ POVODNE z roku 2010 od doc. RNDr. Milana Triznu, PhD., sa dočítame aj o povodni z roku 1958, ktorá výrazne zasiahla Žilinu. “V roku 1958 sa na hornom Váhu vyskytla povodeň s charakterom 100-ročnej vody. Pri
kulminačnom prietoku 600 m3.s-1 v Liptovskom Mikuláši bolo v okolí mesta zaplavených 21 obcí, ochranné hrádze v okolí mesta boli preliate vrstvou vody s.hrúbkou 70 cm.”

“Napriek tomu, že Oravská priehrada zabránila stretu povodňových vĺn Váhu a Oravy (a následne Kysuce), nebolo možné zabrániť prekročeniu maximálnej hladiny v nádrži Krpeľany o 51 cm. V Žiline Váh kulminoval 30.6.1958 pri prietoku 2330 m3.s-1, pričom Kysuca v Kysuckom Novom Meste dosiahla v tomto období 850 m3.s-1. Kulmináciu na strednom a dolnom Váhu pozitívne ovplyvnila Nosická priehrada, ktorá dokázala kulminačný prietok znížiť na 2000 m3.s-1.”

Aktualizácia: Fanúšik Michal Crha nám zaslal túto fotografiu. Je reálne, že ide o zaplavený futbalový štadión, môže to však byť strelnica.

Máte nejaké fotografie z tejto udalosti? Zašlite nám ich na info@zilinak.sk a my ich ukážeme aj ostatným.

Prečítajte si viac: