Kauza pozemku na Solinkách - traja mestskí poslanci podávajú podnet na prokuratúru!


Foto: Kauza pozemku na Solinkách - traja mestskí poslanci podávajú podnet na prokuratúru!

Kauza pozemku na Solinkách nabrala najmä pred voľbami rýchly spád. Zrekapitulujme si teda zásadné udalosti, ktoré viedli troch poslancov mestského zastupiteľstva k podaniu podnetu na prokuratúru. Udalosti radíme chronologicky.

Mestské zastupiteľstvo - mesto kupuje pozemok na Solinkách

Dňa 22.09.2014 prebehlo 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline. Ako 11. bod bola prerokovávaná kúpa inkriminovaného pozemku na Solinkách. Primátor kúpu pozemku zvôvodňoval týmito slovami: “Je to historická možnosť dostať takýto pozemok späť do mesta za cenu, ktorá je veľmi, veľmi prijateľná pre mesto….Mali by sme ísť do tejto investície a kúpiť pozemok späť zhruba za približne takú cenu, za akú sme ho odpredali. Tam je naozaj veľmi malý rozdiel, ak sa dobre pamätám.”

Mesto síce nemalo a zatiaľ nemá pre pozemok zámer, na jeho kúpu nahliadali poslanci ako na investíciu do budúcna. S tým, že príležitosť dostať zelenú plochu v blízkosti sídliska je pri nízkom počte pozemkov vo vlastníctve mesta, potrebné využiť. Pre lepší pohľad do situácie si pozrite záznam z mestského zastupiteľstva. Bod č.11 ohľadom pozemku začína v čase 01:31:00.

Vo výslednom hlasovaní sa postavil proti kúpe len jeden poslanec - Jozef Badžgoň. Z prítomných 22 poslancov teda hlasovalo ZA zvyšných 21 poslancov.

Mesto teda právoplatne kúpilo pozemok - rozloha takmer 45 000 m2, cena viac ako 2,5 milióna EUR a splátkový kalendár do roku 2019.

Martin Kapitulík sa pýta, či mesto niekedy vlastnilo pozemok

Po tejto kúpe, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo na čele s primátorom Igorom Chomom, sa téme začal venovať Martin Kapitulík. Ten patrí do volebného tímu Martina Barčíka, ktorý je kandidátom na primátora v nastávajúcich voľbách. Práve on prišiel na svojom blogu s informáciou, že Mesto Žilina nikdy nevlastnilo inkriminovaný pozemok. Ako sa ukázalo, Martin Kapitulík mal skutočne pravdu a mesto pozemok nikdy nevlastnilo.

Primátor Igor Choma sa k situácii vyjadril pre denník Nový čas: „Mal som mylné informácie, poslancom sa ospravedlňujem, bol to omyl. Nevzal som za tento biznis nič „do vačku“, robil som to s dobrým úmyslom, aby mali Solinkári miesto na relax. A v tejto súvislosti sa mi zdá nepodstatné, či to bolo mestské.“

Kandidát na primátora Martin Barčík zorganizoval spolu s Martinom Kapitulíkom tlačovú konferenciu k tejto téme. Prezrieť si ju môžete na tomto videu.Predvolebná téma č. 1

Od tejto doby sa téma kúpy pozemku mestským zastupiteľstvom stala hlavou v predvolebnom boji kandidátov na primátora. Na viacerých diskusiách spovedali protikandidáti súčasného primátora práve z tejto kúpy.

Riešila a doteraz sa rieši cena pozemku spolu s tým, či boli poslanci oklamaní. Viacero poslancov sa však vyjadrilo v tom zmysle, že pre nich vlastníctvo pozemku v minulosti nehralo rolu pri rozhodovaní. Napríklad Peter Ničík sa vyjadril pre Nový čas takto: „Primátor urobil chybu a ospravedlnil sa za ňu - dal nám nesprávnu informáciu, ktorá však v kontexte predaja nie je závažná. Dôležité je, či mesto kúpilo predražený pozemok, alebo nie.“

Bola teda kúpa výhodná?

Väčším problémom sa pre poslancov stala cena pozemku. Uveďme si fakty:

Mesto kúpilo pozemok za cenu 56,50 €/m2
Oficiálny materiál pre rokovanie uvádzal písomnú informáciu o tom, že súdny znalec stanovil cenu tohto pozemku na 76,57 €/m2.

Logika velí, že kúpa pozemku bola výhodná a v tejto viere poslanci hlasovali ZA kúpu. V nedávnej dobe sa však objavili nové informácie - kandidát na primátora Martin Barčík asi mesiac po hlasovaní zverejnil ďalší posudok, ktorý si objednal jeho politický kolega Martin Kapitulík. Tu je uvedená cena za pozemok stanovená na 42,01 €/m2.

Traja poslanci MZ v Žiline podávajú podnet na generálnu prokuratúru

Poslanci Peter Fiabáne, Dušan Maňák a Peter Ničík pripravujú a v pondelok 10. novembra 2014 podávajú podnet na žilinskú prokuratúru, od ktorej chcú odpoveď, či nedošlo k porušeniu zákona a či sú obidva pozemky správne ocenené. Nepozdáva sa im rozdiel v ocenení pozemkov - u týchto posudkov je príliš veľký.

Rovnaký podnet podľa nich poputuje aj na Ústav súdneho inžinierstva, ktorý žiadajú, aby vypracoval tretí – nezávislý posudok. Títo poslanci to odôvodňujú takto: „V dobrej viere sme hlasovali za kúpu pozemku pre mesto, no keďže táto kúpa je mediálne spochybňovaná viacerými kandidátmi na primátora, chceme vedieť, kde je pravda, nech je akákoľvek. Padni komu padni. Výsledky šetrenia určite zverejníme, pričom budeme žiadať aj vyvodenie príslušnej zodpovednosti, či už zo strany spracovateľov posudku ako aj zo strany ich objednávateľov.“

Prečítajte si viac: