Centrum pre liečbu drogových závislostí v Považskom Chlmci pomáha ľuďom už 14 rokov


Foto: Centrum pre liečbu drogových závislostí v Považskom Chlmci pomáha ľuďom už 14 rokov Foto: FNsP Žilina

Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Považskom Chlmci, ktoré je v pôsobnosti žilinskej nemocnice, oslávilo počas minulého víkendu už 14. výročie. Pri tejto príležitosti pripravil Klub závislých tradičné slávnostné stretnutie, v rámci ktorého bolo odovzdaných niekoľko desiatok diplomov za abstinenciu v priebehu jedného, troch, piatich, desiatich a dokonca 30 rokov.

„Naše centrum alebo aj Modrý domček, ako ho zvyknú bývalí pacienti nazývať, sa zaoberá liečbou závislostí, či už od alkoholu, drog ako marihuana alebo pervitín, ale i hazardných hier. Okrem 10-týždňovej liečby realizujeme tiež stretnutia skupiny abstinujúcich závislých a dvakrát ročne odovzdávame našim abstinujúcim slávnostné diplomy za ich abstinenciu,“ uviedla psychologička CPLDZ Jana Vanková. 

Uplynulý víkend prišlo viac ako 100 klubistov, ich rodinných príslušníkov či priateľov. Všetci spoločne oslávili deň štrnásteho výročia v príjemnej atmosfére a dobrej nálade.

Diplom si prevzal aj Pavol Minarčík, zamestnanec centra, ktorý pôsobí ako laický terapeut a abstinuje už 30 rokov

„Priviedol ma tu môj priateľ, pán doktor Chaban, ktorý bol hlavným odborníkom na drogové závislosti ministerstva zdravotníctva a zároveň hlavným gestorom nášho centra. Bol som veľmi nahnevaný na seba a na život, ktorý som viedol, takže dopredu ma hnala túžba a silná motivácia to zmeniť. V živote som si nemyslel, že ja budem 30 rokov abstinovať, no spravil som prvý krok a deň po dni je z toho 30 rokov,“ priblížil. 


Pavol Minarčík sa rozhodol pomáhať ostatným na základe svojej choroby. Ako sám hovorí, práve v tom je sila klubu. Ľudia k prídu, môžu sa vyrozprávať a vždy tam čaká človek, ktorý počúva a má pocit, že prežil vlastne to isté, tak povie aj svoj príbeh - a to má ohromnú silu.

Stretnutia klubu prebiehajú každý štvrtok od 17:30 do 20:00 h v Centre pre liečbu drogových závislostí v Považskom Chlmci a sú otvorené i rodinným príslušníkom či potenciálnym záujemcom. Liečbu závislosti ambulantnou formou realizuje ambulancia CPLDZ v areáli žilinskej nemocnice, ústavná forma prebieha priamo v Považskom Chlmci.

„V rámci ústavnej formy pracujeme s komunitou približne 35 ľudí, komunita je zmiešaná, čo sa týka pohlavia aj typu závislosti. Samotná liečba je v zásade dobrovoľná, trvá 10 týždňov a má režimový charakter s presne stanoveným denným programom a pravidlami. Dôraz kladieme predovšetkým na aktívny prístup pacienta k liečbe,“ zdôraznila J. Vanková s tým, že základom je komunita a skupinová psychoterapia doplnená pracovnými i športovými aktivitami a relaxáciou.

Starostlivosť poskytuje terapeutický tím zložený z lekárov, sestier, psychológov, liečebného pedagóga, sociálneho poradcu, ergoterapeuta, správcov i laického terapeuta. Ročne absolvuje liečenie približne 240 pacientov.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS FNsP Žilina