Na Veľkej okružnej provizórne zaasfaltovali chodník, v jeseni sa bude meniť po celej šírke


Foto: Na Veľkej okružnej provizórne zaasfaltovali chodník, v jeseni sa bude meniť po celej šírke

Viacerí čitatelia nás v posledných dňoch upozornili na chodník v Žiline, ktorý na ulici Veľká okružná po rekonštrukcii provizórne zaasfaltovali. Miesta po výkopových prácach z dôvodu rekonštrukcie verejného osvetlenia zahladili tak, že chodník pôsobí nereprezentatívne a chaoticky. Podobných miest v sa v Žiline nachádza niekoľko, postupne však v dôsledku rozsiahlej rekonštrukcie, našťastie, ubúdajú.

Na tento, nielen vizuálny, problém upozornil aj poslanec Martin Kapitulík, ktorý zároveň kandiduje na post primátora: „Žiaľ, aj takto to dnes vyzerá v Žiline. Dokedy budeme pred svetom vyzerať ako šašovia? Je to hanba! Prístup mesta k nášmu verejnému priestoru sa musí zmeniť!“. Zároveň dodal, že podľa neho by mal mať staviteľ povinnosť jednotne vyasfaltovať chodník po celej šírke 

Z vyjadrenia mesta vyplýva, že tomu tak bude v najbližších mesiacoch. Súčasný stav je dočasné riešenie tak, aby mohol byť chodník vôbec schodný. Na danej ulici sa plánuje obnova chodníkov po celej ich šírke.

Chodník bude v takomto stave len niekoľko mesiacov

„Predmetný chodník ešte nie je prevzatý do správy správcom miestnych komunikácii. Na Veľkej okružnej sa tiež rekonštruovalo verejné osvetlenie, kde bolo treba vymeniť aj kabeláž k novým stožiarom. Keďže ide o blízke centrum mesta, nemohli sme nezanechať chodník neschodný, aby ľudia v tomto smere nepocítili ujmu na dostupnosti do mesta. Preto sa provizórne zaasfaltoval,“ uviedla hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

Mesto v tomto prípade muselo v danom úseku rekonštruovať osvetlenie, keďže sa riadi plánom. Zároveň by mala byť v danej lokalite realizovaná aj obnova chodníkov, v rámci ktorej bude po celej šírke vybudovaná súvislá vrstva asfaltu. Chodník v súčasnom stave tak bude na mieste len niekoľko mesiacov.

„Rovnako sme na tomto úseku nemohli počkať s rekonštrukciou osvetlenia na jeseň, lebo postupujeme po etapách v zmysle plánu. Na jeseň plánujeme rekonštruovať chodníky aj v tejto časti mesta, takže aj tento úsek je zahrnutý do investičného plánu, bude sa teda po celej šírke chodníka meniť asfalt,“ uzavrela Zigová.

Prečítajte si viac: