V Makovického dome ocenili umelcov v súťaži neprofesionálov Tvorba 2018


Foto: V Makovického dome ocenili umelcov v súťaži neprofesionálov Tvorba 2018 Foto: Rado Krivko

Jar v Makovického dome privítali tohto roku hneď po Veľkonočných sviatkoch  pestrou paletou farieb. Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja otvorilo v stredu 4. apríla výstavu prác zo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod názvom Tvorba 2018 spojenú s vyhlásením výsledkov.

Prilákala mnoho priaznivcov výtvarného umenia, medzi ktorými nechýbala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurínová. Vyslovila obdiv nad prácami amatérskych umelcov a ich nadšenie pre maľovanie a zdôraznila, aké je výtvarné umenie dôležité pre náš každodenný život.

Zdroj: Rado Krivko

„Som veľmi rád, že v žilinskom regióne stále pribúdajú výtvarníci, ktorí chcú súťažiť a hlavne, ktorí nás chcú potešiť svojimi dielami, ktoré častokrát dosahujú vysokú technickú i umeleckú úroveň hodnú profesionality,“ povedal v úvode hodnotenia súťaže predseda poroty akademický maliar Stano Lajda a pokračoval:

„Spolu s ďalšími mojimi kolegami porotcami akademickým maliarom Andrejom Mazúrom a akademickým sochárom Jaroslavom Gaňom sme mali ťažkú úlohu vybrať a oceniť len malé množstvo z predložených súťažných výtvarných prác, ktorých bolo  viac ako dvesto od 59 autorov.“

SSUŠ v Žiline bodovala v kategórii od 15 do 25 rokov

Napokon sa zhodli na ocenení tých najlepších prác. V prvej kategórii súťažiacich autorov od 15 do 25 rokov si najvyššie ocenenia odniesli študenti Súkromnej strednej umeleckej školy (SSUŠ) v Žiline – prvé Terézia Pavliková, druhé Simona Ondrášková a tretiu cenu si odniesol ich spolužiak Andrej Brezany a Gabriela Gažová zo Žiliny.

V druhej kategórii súťažili umelci od 25 do 60 rokov a v nej bola najúspešnejšia Jarmila Marčišová zo Stráňav, ktorá si odniesla prvú cenu, druhej sa tešila Janka Čečková z Rosiny, tretia cena pripadla Žilinčanom Ľubomírovi Zdurienčíkovi a Petre Možješovej.

Tretia kategória súťažiacich nad šesťdesiat rokov býva najpočetnejšia a nebolo to inak ani tento rok. Z devätnástich súťažiacich si prvú cenu vykreslila Irena Bohunická, druhá poputovala Alene Adámkovej, tretia Štefanovi Dupkalovi, všetci sú zo Žiliny.

Zdroj: Rado Krivko

Štvrtá kategória D bez vekového obmedzenia patrí súťažiacim so špecifickým výtvarným prejavom. V nej je častým víťazom aj tohtoročný víťaz Juraj Blaho z Rajca. Druhú cenu porota udelila Gabriele—- z Porúbky a Lucii Poláčkovej, žiačke Strednej zdravotníckej školy v Žiline a tretie Žilinčanke Fany Ďubekovej.

Zúčastnili sa aj žiaci z Dopravnej akadémie a budúci zdravotníci

Porotu milo prekvapila aj účasť žiakov z Dopravnej akadémie v Žiline a Strednej zdravotníckej školy v Žiline, kde sa pedagógovia snažia u žiakov rozvíjať ich prirodzený výtvarný talent, za čo im vyslovil Stano Lajda vrelé poďakovanie.

„Tu svietia hviezdy a múzy odhaľujú úžas, tu ináč presýpa sa zlatý prach a ináč tečú slzy, tu počuť kľuť sa krásu v každom čase.“ Týmito slovami z vlastnej básne Ateliér sa výtvarníkom prihovoril ich veľký obdivovateľ – básnik a fotograf Štefan Zvarík.

Na záver slávnostnej vernisáže a vyhodnotenia súťaže Tvorba 2018 sa poďakovala všetkým súťažiacim riaditeľka Krajského kultúrneho strediska v Žiline Soňa Řeháková slovami: „Prajem vám, aby ste vždy vo svojom výtvarnom umení vedeli nájsť svoj zázračný okamih, ktorý pre vás i pre nás nikdy nezovšednie. Nech je maľovanie pre vás stále záľubou a potešením nielen pre naše oči, ale aj dušu.“

Výstava Tvorba 2018 bude prístupná v Makovického dome pre verejnosť do 27. apríla v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny, prípadne aj v inom ako uvedenom čase po dohode s pracovníkmi kultúrneho strediska.

Prečítajte si viac:

Zdroj: Krajské kultúrne stredisko v Žiline