Rozpis veľkokapacitných kontajnerov v Žiline počas mesiacov marec a apríl


Foto: Rozpis veľkokapacitných kontajnerov v Žiline počas mesiacov marec a apríl Foto: ilustračné

Mestský úrad v Žiline (odbor životného prostredia) oznamuje, že od 6. 3. do 28. 4. 2018 je na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Veľkokapacitné kontajnery na odloženie uvedených odpadov budú rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu:

Od 6. 3. do 10. 3. 2018 – Bytčica, Rosinky, Trnové, Mojšova Lúčka a Celulózka  

Bytčica 

 • Na Záchrastí č. 34
 • Bystrická ulica (pri ihrisku)
 • Na stanicu č. 25 – neskôr presun na Štaffenovský dvor (bývalá zastávka SAD)
 • križovatka Chalúpkovej ulice a Na Záchrastí
 • Matúškova ulica č. 13 – neskôr presun na Hlavnú ulicu č. 23
 • križovatka ulice Pažite a Ulice Antona Bielka (pri evanjelickom cintoríne)

Rosinky

 • Majerská ulica
 • Brezová ulica č. 56 – 59
 • spojnica Ulice Mikuláša Nigriniho a Nábrežnej ulice

Trnové

 • Magočovská ulica (konečná MHD)
 • Horná Trnovská ulica (zastávka MHD pri obchode)
 • Nový Domov (zástavka MHD Rakové)
 • Horná Trnovská ulica (pri futbalovom ihrisku)
 • Cintorínska ulica (pri cintoríne)

Mojšova Lúčka

 • Rybné námestie
 • Pstruhová ulica
 • Stará Mojšova Lúčka – neskôr presun na Lieňovú ulicu

Celulózka

 • Pri Celulózke (pri bytovom dome) – neskôr presun na Pltnícku ulicu

Od 13. 3. do 17. 3. 2018 – Vranie, Považský Chlmec, Zádubnie a Zástranie

Vranie

 • Labutia ulica (pri lávke)
 • Labutia ulica (pri ihrisku)
 • Stehličia ulica (pri bývalej MŠ)
 • Vrania ulica (pri kultúrnom dome)
 • Drozdia ulica (prvá zastávka MHD)

Považský Chlmec – umiestnenie kontajnerov sa môže zmeniť z dôvodu budovania kanalizácie

 • Horská ulica (pri bývalom kultúrnom dome)
 • Na Hôrke – neskôr presun na Závozskú ulicu
 • Pri Kysuci
 • križovatka Fialkovej ulice a Medzierky
 • križovatka Bytčianskej ulice a Novej ulice

Zádubnie

 • Zádubanská ulica (začiatok mestskej časti)
 • Zádubanská ulica (pri kultúrnom dome)
 • Zadubanská ulica (pri cintoríne)
 • Richtárska ulica (Náruč, dolný koniec ulice)
 • Richtárska ulica (stred mestskej časti)

Zástranie

 • Kostolná ulica (pri odbočke ku kostolu)
 • Kostolná ulica (pri obchode Mineza)
 • Na chotári (Ústav sociálnej starostlivosti, dolný začiatok mestskej časti)
 • Stará dedina – neskôr presun na Kultúrnu ulicu (kultúrny dom)
 • Ulica Jána Mičicu (pri poľnohospodárskom družstve)
 • Hore humnami (pri cintoríne)

Od 20. 3. do 24. 3. 2018 – Brodno, Budatín a Bôrik

Brodno

 • Zaroháčovská ulica
 • Ku studienke (bytovky) – v prípade potreby presunutie na iné stojisko
 • Sadová ulica (za požiarnou zbrojnicou)
 • Brodňanská ulica (pri rodinnom dome „Drábik“) – v prípade potreby presunutie na iné stojisko 
 • Zábrežná ulica (pri pohostinstve u „Moravca“)
 • Zábrežná ulica (v strede ulice)
 • Podskaličná ulica (pod cintorínom) – neskôr presun Na Tobolky

Budatín

 • Cesta k vodojemu (dolný začiatok ulice)
 • Na starej hradskej (odbočka k Budatínskemu hradu) – neskôr presun za železničnú trať
 • Radová ulica (začiatok ulice)
 • križovatka Dolnej ulice a Závoz
 • Ulica slovenských dobrovoľníkov (cintorín)

Bôrik

 • Tulipánová ulica (nad SOU stavebným)
 • Ulica Alexandra Rudnaya (pri obchode „Potraviny“)
 • Ulica Jána Kovalíka č. 21
 • Oravská ulica (oproti základnej škole)
 • Nešporova ulica (parkovisko pri obchodnom dome BILLA)
 • Na Malý Diel

Od 3. 4. do 7. 4. 2018 –Bánová, Závodie, Strážov, Žilinská Lehota a Malá Praha

Bánová

 • Námestie svätého Jána Bosca („Vyhňa“)
 • Jabloňová ulica (pri trafostanici)
 • Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety)
 • Do Stošky (pri základnej škole)
 • križovatka Malinovej ulice a Záhradníckej ulice

Závodie

 • Školská ulica (pri základnej škole)
 • križovatka ulíc Pod sadom a Hôreckej cesty
 • Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke )
 • Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska)
 • Pod sadom (pri betónových zábranách)

Strážov

 • Priehradná ulica (konečná MHD)
 • Dedinská ulica (koniec ulice)
 • Ulica Štefana Furdeka (Nový Chlmec pri Rajčanke)
 • Rajčanska ulica (v strede)

Žilinská Lehota


 • Kortinská ulica (pri kultúrnom dome)

Malá Praha

 • križovatka Ulice Juraja Slottu a Vajanského ulice
 • križovatka Ulice Ambra Pietra a Suvorovovej ulice
 • križovatka Kollárovej ulice a Daxnerovej ulice
 • Závodská cesta č. 60 (pri reštaurácii Gastro Novum)

Od 10. 4. do 14. 4. 2018 – Vlčince a Hájik

Vlčince I

 • Černovská ulica (za Zeppelin Pubom)
 • Námestie Ľudovíta Fullu č. 2 (pri garážach)
 • Námestie Ľudovíta Fullu

Vlčince II

 • Dobšinského ulica (za lekárňou)
 • Varšavská ulica (za obchodom „Pačino“)
 • Ulica Boženy Slančíkovej Timravy č. 11
 • Ústecká č. 5
 • Moskovská ulica (oproti Tulskej ulici č. 6)

Vlčince III

 • Fatranská ulica (parkovisko oproti reštaurácii)
 • Karpatská ulica (pri základnej škole)
 • Piešťanská ulica
 • Zvolenská ulica
 • Martinská ulica (na konci Prešovskej ulice), neskôr presun na Martinskú ulicu č. 7

Vlčince IV

 • Ulica Eduarda Nécseya (nad Hlbokou cestou)
 • Ulica Jána Vojtaššáka (za ŠMŠ a ŠZŠ)
 • Ulica Karola Kmeťku (parkovisko)

Hájik

 • Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“)
 • Ulica Jura Hronca (oproti „Večierke“)
 • parkovisko pri COOP Jednota
 • Petzvalova ulica (oproti ihrisku MŠ)
 • križovatka Ulice Mateja Bela a Kvačalovej ulice

Od 17. 4. do 21. 4. 2018 – Solinky a Staré mesto

Solinky

 • Smreková ulica č. 8
 • Javorová ulica (garáže)
 • Borová ulica (stred ulice) – neskôr presun na Borovú ulicu č. 35
 • Jaseňová ulica
 • Platanová ulica (oproti Zámočku)
 • Limbová ulica
 • Gaštanová ulica
 • Osiková ulica
 • Dubová ulica
 • Solinky – Juh

Staré mesto

 • Veľká okružná ulica (pri obchode na Murgašovej ulici)
 • križovatka Ulice Daniela Krmana a Na Šefranici
 • Na Sihoti
 • Hlboká cesta č. 28 – neskôr presun na sídlisko „Pod nemocnicou!
 • Hollého ulica č. 25 – neskôr presun na Šoltésovej ulicu č. 10
 • Revolučná ulica (chodník vedľa panelákov) – neskôr presun na križovatku ulíc M. R. Štefánika a Jána Milca 
 • Ulica republiky č. 25 – neskôr presun na Ulicu Vojtecha Tvrdého č. 14
 • Klemensova ulica (začiatok ulice)
 • križovatka Tichej ulice a Ulice Martina Rázusa (oproti „Mraziarňam“)

Od 24. 4. do 28. 4. 2018 – Hliny I – VIII

Hliny I

 • Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, parkovisko za predajňou potravín)

Hliny II

 • Ulica Antona Bernoláka („Bulvár“, za predajňou Očná optika)

Hliny III

 • Ulica Tomáša Ružičku
 • Puškinova ulica č. 5

Hliny IV

 • Čajakova ulica (začiatok ulice pri gymnáziu) 

Hliny V

 • Ružová ulica (pri spoločenskom pavilóne)
 • Hečkova ulica (parkovisko)
 • Kraskova ulica (pri križovatke s Hlinskou ulicou)

Hliny VI

 • za reštauráciou „Máj“
 • pri objekte výmenníkovej stanice
 • Bajzova ulica (pri zdravotnom stredisku)
 • Bajzova ulica (pri SOU odevnom)

Hliny VII

 • Jarná ulica (pri pošte)
 • Gabajova ulica (pri bývalej pekárni)
 • Saleziánska ulica (oproti Byttermu)

Hliny VIII

 • Lichardova ulica - stred ulice
 • Suvorovova ulica (parkovisko pri OD „Družba“)
 • Rajecká ulica č. 1
 • Daxnerova ulica – neskôr presun Daxnerova 1

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod. Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: napr. chladničky, televízory, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete bezplatne odovzdať na zberný dvor:

zberný dvor na Jánošíkovej ulici v centre mesta a v Považskom Chlmci pri skládke odpadu
(pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.).

Pneumatiky je možné odovzdať iba do pneuservisu alebo distribútorom pneumatík. Podrobný rozpis nájdete v prílohe a na www.zilina.sk, kde budú každý týždeň zverejňované aktuálne termíny podľa harmonogramu.

 

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac:Zdroj: TS Mesto Žilina