Rozpočet mesta navýšili poslanci o 4 milióny eur, peniaze pôjdu na rekonštrukcie či cyklotrasy


Foto: Rozpočet mesta navýšili poslanci o 4 milióny eur, peniaze pôjdu na rekonštrukcie či cyklotrasy Foto: TS Mesto Žilina

Žilinskí mestskí poslanci schválili na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí úpravu rozpočtu, ktorou sa navýšil mestský rozpočet o približne štyri milióny eur. „Tieto financie tak môžeme rozdeliť na rekonštrukcie chodníkov, do opráv základných či materských škôl a vybudovania parkovacích miest a oddychových zón,“ priblížil primátor mesta Igor Choma.

Na obnovu chodníkov investuje mesto 523 tisíc eur. Rekonštruovať sa budú v jednotlivých mestských častiach a sídliskách. Úplne nové chodníky pribudnú v Trnovom, na Kvačalovej ulici a rovnako sa vybuduje chodník spájajúci Budatín so Zádubním. Mesto vychádza v ústrety i chodcom na Solinkách, tu sa plánuje vybudovať chodník na Obvodovej ulici. Úpravou rozpočtu poslanci uvoľnili peniaze aj na vystavanie nových parkovacích miest v meste Žilina.


Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie rozpočtu aj pre materské a základné školy. V Základnej škole na Limbovej ulici, v Materskej škole na Petzvalovej ulici a v Základnej škole s materskou školou v Trnovom sa tak zrekonštruujú sociálne zariadenia, materské školy v Zástraní a Zadúbní zase investujú schválené dotácie na opravu striech.

Rekonštruovať sa bude i v základnej škole na Hájiku, peniaze z úpravy rozpočtu plánuje škola investovať na stavebné úpravy dvoch tried za účelom rozšírenia kapacity. Navýšenie rozpočtu počíta so sumou 80 tisíc eur, ktorá pôjde na komplexnú obnovu a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ulici.Ďalšou z dôležitých plánovaných investícii je revitalizácia Mariánskeho námestia. Na vypracovanie štúdie bola schválená suma 30 tisíc eur. Čiastka 50 tisíc eur pôjde na vybudovanie parku v Závodí a viac ako 3 tisíc eur je vyčlenených na revitalizáciu vnútrobloku na Hlinách.

Jedným zo zásadných bodov rokovania mestského zastupiteľstva, na ktorom sa zhodli všetci poslanci, bol návrh na odkúpenie pozemkov pod Starým trhoviskom. Poslanci podporili výkup týchto strategických pozemkov a súhlasili s návrhom mesta, aby tento lukratívny priestor v samom centre mesta bol v budúcnosti skultivovaný bez komerčnej zástavby.


Vďaka poslaneckej podpore dostali zelenú i dva návrhy žiadostí o nenávratný finančný príspevok z eurofondov. Cieľom prvého projektu je vybudovanie prvej etapy cyklotrasy, ktorá umožní prepojenie sídliska Solinky so sídliskom Hliny a centrom mesta. Druhý zámer počíta s rekonštrukciou starých nevyhovujúcich zastávok MHD, ktoré nahradia nové bezbariérové zástavky s kvalitným vybavením.

Ďalšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva je naplánované na 23. apríl 2018.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesto Žilina