Zrážka auta s 10 ročným chlapcom v Starej Bystrici


Foto: Zrážka auta s 10 ročným chlapcom v Starej Bystrici
Galéria: 2 fotky

V utorok 30. septembra okolo 15.20 hodiny došlo v obci Stará Bystrica, okres Čadca k dopravnej nehode.  45 ročná vodička (z okresu Čadca) riadila motorové vozidlo Nissan Pathfinder v smere od obce Stará Bystrica na obec Klubina, okres Čadca po ceste tretej triedy. Následne z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k zrážke vozidla s 10 ročným cyklistom (z okresu Čadca). Maloletý cyklista, ktorý si hlavu nechránil riadne upevnenou ochrannou prilbou, utrpel predbežne ľahké zranenia. U vodičky alkohol vykonanou dychovou skúškou zistený nebol.

Ďalšie okolnosti, príčiny a miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho objasňovania.

Chodci a cyklisti
Za zhoršených poveternostných podmienok a zníženej viditeľnosti si treba uvedomiť, že vidieť a byť videný je životne dôležité nielen pre vodičov motorových vozidiel, ale najmä pre chodcov a cyklistov, ktorí pri dopravnej nehode doplácajú zdravím a neraz i životmi. Vodič motorového vozidla má za zníženej viditeľnosti omnoho menšiu možnosť zabrániť stretu s chodcom, ktorého pohyb na ceste zbadá neskoro. Chodci a cyklisti sú pri zrážke s motorovým vozidlom oveľa viac ohrození. O to viac by mali dbať na svoju bezpečnosť.
Polícia žiada chodcov a cyklistov, aby na cestách nezabúdali na svoju bezpečnosť. Použitie svetlého oblečenia a reflexných prvkov výrazne zvyšuje bezpečnosť nemotorových účastníkov cestnej premávky. Za zníženej viditeľnosti by chodci a cyklisti mali mať neustále na pamäti, že ich musí byť dobre vidieť a k tomu stačí pomôcť len málom, reflexným prvkom. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci. Polícia za účelom zvýšenia bezpečnosti odporúča všetkým cyklistom, aby počas jazdy používali ochranné prilby aj vtedy, keď im to zákon neukladá.  Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Polícia vyzýva chodcov i cyklistov, aby túto povinnosť nezanedbávali. Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa zákona o cestnej premávke touto osobou.

Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke a dodržiavali dopravné predpisy. Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na našich cestách.

Zdroj: KR PZPrečítajte si viac: