Mesto Žilina spoluzaloží Združenie obcí Rajecká cyklotrasa, jej vybudovanie by malo stáť 8,5 milióna


Foto: Mesto Žilina spoluzaloží Združenie obcí Rajecká cyklotrasa, jej vybudovanie by malo stáť 8,5 milióna Foto: ilustračná

Na základe uznesenia dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline založí Mesto Žilina, v spolupráci s obcami Lietavská Lúčka, Porúbka a mestom Rajecké Teplice, združenie pre vybudovanie cyklistickej trasy v Rajeckej doline, ktorá prechádza jednotlivými katastrálnymi územiami týchto miest a obcí. Cieľom Združenia obcí Rajecká cyklotrasa bude aj vysporiadanie pozemkov pod predmetnou cyklotrasou. Predsedom predstavenstva bude žilinský primátor Igor Choma.

Celkové predpokladané náklady na výstavbu Rajeckej cyklomagistrály, ktorá bude dlhá približne 14 411 metrov, sú vo výške 8 a pol milióna eur. Hlavná cyklotrasa začína pri železničnej stanici Žilina - Záriečie, pokračuje pozdĺž areálu kasárni a železnice, končí na ulici Staničná pri autobusovej a železničnej stanici v Rajeckých Tepliciach. Cyklomagistrála bude križovať vodné toky, pre ich prekonanie vybuduje zhotoviteľ lávky.

Tých by malo byť podľa projektovej dokumentácie desať. Financovanie prípravných prác v rámci Združenia obcí Rajecká cyklotrasa sa premietne do výdavkov združenia, pre rok 2018 by malo ísť o sumu 180-tisíc eur, v roku 2019 sú výdavky naplánované na 228-tisíc eur. Mesto Žilina sa bude budúci rok podieľať na výdavkoch sumou 168 900 eur, pri zostavovaní podielov financovania sa postupovalo na základe počtu obyvateľov.

Tento systém má zaistiť hladký chod financovania projektu, keďže malé obce si nemôžu z rozpočtov dovoliť financovať budovanie cyklotrasy, ktoré by sa nákladovo rozložilo podľa podielu dĺžky územia na celkovej trase. „Pre rok 2018 bol určený príspevok na jedného obyvateľa v sume 2,084 €, čo znamená, že pre mesto Žilina je príspevok na rok 2018 vo výške 168 900 eur,“ spresňuje návrh. Za návrh hlasovali poslanci jednohlasne, projekt podporilo všetkých 27 prítomných poslancov.Prečítajte si viac: