Uzávierka na ceste I/11 v úseku Radoľa


Foto: Uzávierka na ceste I/11 v úseku Radoľa

Polícia upozorňuje na čiastočnú uzávierku cesty I/11 v úseku Radoľa – Oškerda, km 434,933-435,595 a 435,795-436,830 v súvislosti s realizáciou veľkoplošnej opravy predmetného úseku cesty.

Druh uzávierky: čiastočná, uzavretý bude vždy len jeden jazdný pruh   v rámci dvojpruhovej komunikácie (rozdelená na tri úseky o dĺžke 2 x cca 500m resp. 662m), prejazdná šírka voľného jazdného pruhu zostane min. 3,50 m,

Dôvod uzávierky: obnova krytu vozovky

Termín uzávierky:
27.09.2014 –  05.10.2014
27.09 - 28.09.2014 frézovanie
29.09. - 02.10.2014 asfaltovanie km 435,795 - 436,830    
04.10. - 05.10.2014   asfaltovanie km 434,933 - 435,595

Jednotlivé etapy budú zahájené ráno o 08.00 hod.; v sobotu a nedeľu o 06.30 hod.; v piatok budú práce prerušené.

Dĺžka uzávierky: v troch úsekoch, najdlhší úsek 662 m

Popis obchádzky: Cestná premávka bude počas asfaltovania usmerňovaná regulovčikmi, v noci bude usmernená do voľného jazdného pruhu min. šírky 3,50 m prenosným dopravným značením a dopravnými zariadeniami (cestnou svetelnou signalizáciou)

Polícia bude situáciu v predmetnom úseku monitorovať. V prípade potreby bude cestnú premávku riadiť a usmerňovať.

Polícia žiada vodičov motorových vozidiel o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť, dôsledné rešpektovanie pokynov policajtov a dopravného značenia.

Na cestnej komunikácii, ceste I/11 v danom úseku v oboch smeroch sú výrazne vyjazdené koľaje, čo v značnej miere negatívne ovplyvňuje bezpečnosť cestnej premávky. Polícia v tomto úseku eviduje viaceré tragické dopravné nehody.

Polícia v Žilinskom kraji neustále prijíma rôzne opatrenia za účelom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Policajti vykonávajú zvýšený dohľad v cestnej premávke, rôzne dopravno-bezpečnostné, osobitné aj preventívne akcie.

Polícia taktiež úzko spolupracuje so správcami komunikácií a cestnými správnymi orgánmi v záujme zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie na cestách v Žilinskom kraji. Obnova krytu vozovky, na tomto hlavnom cestnom ťahu, medzinárodného významu, značnou mierou prispeje k väčšej bezpečnosti cestnej premávky.


Vidieť a byť videný je životne dôležité nielen pre vodičov motorových vozidiel, ale najmä pre chodcov a cyklistov, ktorí sú pri zrážke s motorovým vozidlom oveľa viac ohrození ako osádka vozidla. O to viac by mali dbať na svoju bezpečnosť. Okrem primeranej opatrnosti, je preto potrebné obliecť sa tak, aby nás bolo vidieť aj za zníženej viditeľnosti. Vodič motorového vozidla má za zníženej viditeľnosti omnoho menšiu možnosť zabrániť stretu s nemotorovým účastníkom cestnej premávky, ktorého pohyb na ceste zbadá neskoro. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Polícia vyzýva chodcov i cyklistov, aby túto povinnosť nezanedbávali.


Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke a dodržiavali dopravné predpisy. Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na našich cestách.
Je dôležité  uvedomiť si, že na cestách nie sme sami a svojou bezohľadnou a arogantnou jazdou ohrozujeme nielen svoj život, ale aj životy ďalších účastníkov cestnej premávky. 

Zdroj: TS KR PZ v Žiline

Prečítajte si viac: