Majiteľ MŠK Žilina Jozef Antošík a fotograf Miro Gregor sa stanú čestnými občanmi Žiliny


Foto: Majiteľ MŠK Žilina Jozef Antošík a fotograf Miro Gregor sa stanú čestnými občanmi Žiliny Foto: ilustračné

Mesto Žilina aj tento rok ocení významné osobnosti, ktoré sa narodili, žili a tvorili v našom meste, resp. osobnosti, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o reprezentáciu nášho mesta vo svete. Celkovo bolo na ocenenie za rok 2016 nominovaných 47 žijúcich a nežijúcich jednotlivcov či kolektívov, v zozname sa nachádzali aj nominácie z predošlých rokov.

Z nominovaných následne vybrala najskôr veľká porota, zložená z vážených občanov Žiliny zastupujúcich komunity pôsobiace na území mesta, resp. významných tvorcov, štatutárov významných inštitúcií a organizácií pôsobiacich na území mesta či občanov v minulosti ocenených mestom, a neskôr aj malá porota štvoricu Žilinčanov. Z nich dvaja - Jozef Antošík a Miro Gregor - získajú Čestné občianstvo mesta Žilina, Marek Adamov získa Cenu mesta Žilina a Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina bude udelené Soni Řehákovej.

Čestné občianstvo mesta Žilina

Miro Gregor maturoval na reálnom gymnáziu v roku 1950 v Žiline. V roku 1963 sa presťahoval do Bratislavy. Pracoval na autorských knižných obrazových fotografických publikáciách s vlastnou grafickou úpravou a textami Žilina (vydavateľstvo Osveta 1965, 1976, 1981) Gemer (Osveta 1971) Bratislava (Osveta 1978, 1981, 1986) Slovensko moje (Osveta 1987, 1992) a Slovensko (1997). Taktiež bol hlavným fotografickým autorom knihy Vlkolínec – Klenot svetového dedičstva (vydalo Knižné centrum Žilina 2000, 2007). Po vzniku druhej samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 bol zakladajúcim členom a prvým predsedom slovenského výboru FIAP.

Bol menovaný do mnohých porôt fotografických výstav a viacnásobným predsedom medzinárodnej výstavy FIAP-Fotoforum Ružomberok (1992-2004). Bol mnohonásobným predsedom poroty výstav Slovensko moje (Komárno a Nové Zámky 2001-2012). Dlhé roky spolupracoval s Národným osvetovým centrom v Bratislave. Získal ocenenie za publikáciu v súťaži o najkrajšiu knihu Československa a knihy Slovenska (1992). 16. decembra 2011 mu bol udelený titul Osobnosť slovenskej fotografie.

Jozef Antošík vyštudoval Chemickotechnologickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave so špecializáciou na riadenie chemického a potravinárskeho priemyslu. Po skončení štúdia v roku 1981 nastúpil do žilinskej Chemicelulózy, š.p. Počas svojho dvadsaťpäťročného pôsobenia v tejto fabrike prešiel viacerými funkciami. V Tento a.s. zastával funkciu predsedu predstavenstva, generálneho riaditeľa a spolumajiteľa. V roku 2006 vymenil akcie spoločnosti Tento za podiel vo fínskej papierenskej spoločnosti Metsä Tissue a stal sa podpredsedom jej správnej rady.

Od roku 1995 sa angažuje vo futbalovom klube MŠK Žilina. V júni 2004 sa stal jeho majiteľom. Pod jeho vedením klub získal 7 majstrovských titulov, 1 krát vyhral Slovenský pohár a 4 krát Superpohár. Najväčšími úspechmi klubu bola účasť v skupinovej fáze UEFA Cup v sezóne 2008/2009 a účasť v skupinovej fáze UEFA Champions League v sezóne 2010/2011.

Cena mesta Žilina

Marek Adamov je kultúrny aktivista, absolvent kulturológie a manažmentu kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Prvé umelecké akcie začal organizovať s priateľmi na gymnáziu, ako vysokoškoláci založili občianske združenie Truc sphérique, ktorého je riaditeľom. Keďže im v Žiline chýbal priestor, zmenili sa na amatérskych stavbárov - od roku 2003 svojpomocne rekonštruovali a revitalizovali železničnú zastávku Žilina-Záriečie a otvorili nezávislé kultúrne centrum Stanica, ktoré dnes žije stovkami umeleckých a komunitných akcií a prichádzajú sem ľudia zblízka i zďaleka.

Od roku 2011 podobným spôsobom vzniká ďalší priestor pre súčasné umenie a kultúru v Novej synagóge Žilina, výnimočnej medzivojnovej stavbe od architekta Behrensa, ktorú sa do tohto roku podarilo takmer kompletne zreštaurovať a otvoriť verejnosti. Okrem koordinácie rekonštrukčných prác a fundraisingu, programu a ďalších vecí, ktoré vedenie Stanice a Novej synagógy potrebuje, sa Marek snaží sa o väčšiu spoluprácu naprieč sektormi a lepšie postavenie nezávislej kultúry u nás.

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina

Soňa Řeháková sa celý svoj život venovala práci v kultúre. Po ukončení Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v roku 1979 začala pracovať v Okresnom osvetovom stredisku v Žiline ako odborná pracovníčka, neskôr ako vedúca oddelenia a zástupkyňa riaditeľky. Od roku 1998 je riaditeľkou Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Pod jej vedením sa realizovalo množstvo kultúrno – spoločenských projektov na pôde miestnej, regionálnej a celoslovenskej kultúry, ako napr. Medzinárodný folklórny festival Jánošíkove dni v Terchovej, stála pri zrode a vzniku Cyrilometodských dní v Terchovej, ktoré boli prvými v rámci Slovenska, Trnovské hody sv. Juraja“ v Trnovom, Bačovské pastorále – medzinárodný festival s bačovskou tematikou v Dolnom Hričove, oslavy 1. písomných zmienok o obciach a mestách regiónu, oslavy významných osobností, množstvo športových, turistických, vzdelávacích a zvykoslovných akcií.

15 rokov bola predsedníčkou Grantovej komisie pri Ministerstve kultúry SR, čím sa podieľala na podporení mnohých projektov v oblasti kultúry celého Slovenska. V súčasnosti je podpredsedníčkou Rady vlády SR v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, tradičnej kultúry a osvetovej činnosti. Je členkou najvyššieho snemu SLOVES – Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry. Aktívne sa podieľa na tvorbe, úprave a zlepšovaní právnych noriem v oblasti kultúry.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa bude konať na Radnici mesta Žilina dňa 7. novembra 2017 o 16.00 hod., ich udelenie musí odobriť ešte Mestské zastupiteľstvo na konci októbra.


Prečítajte si viac: