Úplná a čiastočná uzávierka na Košickej ulici cez víkend


Foto: Úplná a čiastočná uzávierka na Košickej ulici cez víkend

ŽILINA – DOPRAVNÉ OBMEDZENIA SPOJENÉ S MODERNIZÁCIOU CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE


POLÍCIA UPOZORŇUJE NA ČIASTOČNÚ UZÁVIERKU CESTY I/18 V ÚSEKU SVETELNEJ KRIŽOVATKY TESCO ŽILINA – UL. NA HOREVAŽÍ (ĽAVOBREŽNÁ) 


Druh uzávierky : čiastočná, uzavreté budú odbočovacie pruhy v smere od Martina smer Terchová. Z ul. Nemocničná a ul. Predmestská bude uzavretý jeden jazdný pruh pre odbočenie na ul. Na Horevaží (Ľavobrežná)

Dôvod uzávierky : rekonštrukcia svetelnej križovatky - pokládka asfaltového koberca

Termín uzávierky : 20. septembra 2014 v čase od 07:00 – 16:00 hodiny
 
Dĺžka uzávierky : maximálne 100 metrov

Popis obchádzky : cestná premávka bude usmernená prenosným dopravným značením
                          a dopravným zariadením na ul. Nemocničná a ul. Predmestská.
                          (doprava v opačnom jazdnom páse bude bez obmedzenia)

V smere z ul. Nemocničná a ul. Predmestská bude doprava usmernená prenosným dopravným značením vždy do voľného jazdného pruhu.

Polícia žiada vodičov motorových vozidiel o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť  a dôsledné rešpektovanie dopravného značenia.


POLÍCIA UPOZORŇUJE NA ÚPLNÚ UZÁVIERKU CESTY I/18 – KRIŽOVATKA TESCO ŽILINA, UL. NEMOCNIČNÁ – SMER MARTIN


Druh uzávierky : úplná, uzavretá bude vetva ul. Nemocničná v smere Martin

Dĺžka uzávierky : jazdný pruh cca 450m

Dĺžka obchádzky : cca 2000m, pre nákladnú automobilovú dopravu cca 3000m.

Dôvod uzávierky : rekonštrukcia svetelnej križovatky – asfaltovanie komunikácií

Termín uzávierky : 21. septembra 2014 v čase od 07:00 – 16:00 hodiny
   
Popis obchádzky : Cestná premávka bude obmedzená prenosným dopravným značením a dopravným zariadením a usmernená po obchádzkovej trase cez mesto, resp. po ul. Ľavobrežnej, Mostnej, Okružnej a Estakáde. 

Polícia žiada vodičov motorových vozidiel o zvýšenú pozornosť v týchto úsekoch, trpezlivosť, ohľaduplnosť  a dôsledné rešpektovanie dopravného značenia.

Foto: zilina-gallery.sk

Prečítajte si viac: