Čitateľské leto v Krajskej knižnici Žilina počas mesiacov Júl - August


Foto: Čitateľské leto v Krajskej knižnici Žilina počas mesiacov Júl - August

Pre žiakov základných škôl pripravila Krajská knižnica v Žiline čitateľskú súťaž. Po vyplnení súťažného letáčika budete zaradení do zlosovania o hodnotnú knihu.  Zdroj: Krajská knižnica v Žiline