Architektonická súťaž na prestavbu Ružičkovho domu pozná víťazov


Foto: Architektonická súťaž na prestavbu Ružičkovho domu pozná víťazov
Galéria: 12 fotiek
Foto: archinfo.sk

V marci sme vás informovali o tom, že súkromný investor - spoločnosť Kreatim, s.r.o. z Bratislavy - vyhlásil verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov na prestavbu Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline. Odovdzávanie návrhov prebiehalo do 14. júna 2017, spolu sa do súťaže zapojilo sedem autorských kolektívov.

Keďže všetky návrhy splnili predpísané podmienky, posudzovaných bolo dňa 20. júna 2017 sedem projektov. Vyhodnotenie architektonickej súťaže priniesol špecializovaný portál archinfo.sk. Porota, ktorá pozostávala zo 7 riadnych a 3 náhradných členov, rozhodovala dvojkolovo a anonymne.

Víťazom sa nakoniec stal kolektív v zložení Ing. arch. Peter Zibrin, PhD., Ing. arch. Pavol Zibrin a Ing. arch. Ľubomír Kružel ml. z Bratislavy, ktorí za svoj návrh s označením “A” získali aj odmenu 5000 eur. Porota návrh pokladá za najlepší napriek tomu, že jeho realizácia patrí k finančne najnáročnejším.

Galéria: 12 fotiek


„Návrh ponúkol “dospelú” architektúru a vyvážené riešenie po všetkých stránkach. Oceňujeme kvalitu architektúry, rešpektovanie hmotovej skladby, úctu k Ružičkovmu domu a jeho originálne začlenenie do dispozície súboru. Primeranosť hmôt a postupné klesanie terás, s extenzívnou zeleňou, ktoré sú reálne využiteľné z obytných priestorov,“ uviedla porota v hodnotení návrhu s označením A.

Porote sa pozdáva aj riešenie vnútrobloku s osobitnou hmotou administratívnej časti, oceňujú to, ako autori využili pozemok a zapracovali do návrhu zeleň. Tá sa nachádza aj na strechách. „Vysoko hodnotíme perfektne zvládnutý parter a jeho využiteľnosť. Za prínos pokladáme koncepciu vyváženej tehlovej fasády, ktorá nadväzuje na tradíciu podobných fasád v Žiline,“ dodala porota.

V poradí druhý návrh z dielne žilinského ateliéru Endorfine odmenila porota sumou 3000 eur, autorský kolektív tretieho návrhu získal odmenu vo výške 2000 eur. Aj autori ďalších návrhov získali odmeny, v jednom prípade išlo o 800 eur a zvyšné tri autorské kolektívy si rozdelili po 500 eur.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: archinfo.sk