Terchová, Belá a Lutiše dostanú kompenzáciu 178-tisíc eur za odstránenie následkov kalamít


Foto: Terchová, Belá a Lutiše dostanú kompenzáciu 178-tisíc eur za odstránenie následkov kalamít Foto: ilustračné

Vláda Slovenskej republiky dnes na 64. schôdzi schválila návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie a poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci trom obciam v Žilinskom okrese, presnejšie Terchovej, Belej a Lutišiam.

Obce dostanú spolu viac ako 178-tisíc eur, vláda poskytne prostriedky aj oravským obciam Mútne, Oravská Lesná, Beňadovo, Rabča, Oravské Veselé a Oravská Polhora. Celkovo na riešenie mimoriadných situácii formou jednorázového príspevku vyčlenila vláda 332 710 eur.

Viac ako polovica prostriedkov bude smerovať do Žilinského okresu, kde v troch vyššie uvedených obciach došlo na prelome rokov 2016 a 2017 k dvom mimoriadnym situáciam.

„V dôsledku mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok – intenzívneho nárazového vetra a intenzívneho sneženia v priebehu noci z 1. na 2. decembra 2016 došlo k mimoriadnej udalosti – snehovej kalamite v katastri obcí Belá, Terchová a Lutiše na území územného obvodu Okresného úradu Žilina. Bol ohrozený bežný chod obcí – obmedzené možnosti v zásobovaní obyvateľstva, zabezpečovania zdravotnej starostlivosti, obmedzenie bežnej prevádzky škôl a predškolských zariadení, zjazdnosť miestnych cestných komunikácií a pod,“ spresňuje schválený návrh.

Starostovia boli nútení vyhlásiť mimoriadnu situáciu dvakrát, prioritou bolo zabezpečiť prechodnosť komunikácií


Na základe tohto stavu vyhlásili starostovia obcí 2. decembra 2016 mimoriadnu situáciu, následne zahájili vykonávanie záchranných prác silami a prostriedkami obcí, ktoré riadili zriadené krízové štáby. Prioritou bolo zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií v centre obcí, do priľahlých osád a ďalších lokalít, zabezpečenie schodnosti chodníkov a dostupnosti verejných priestranstiev.

„Na území obcí boli prijaté režimové opatrenia. Na vykonávaní záchranných prác sa aktívne podieľalo miestne obyvateľstvo. Vyhlásená mimoriadne situácia v obciach trvala do 5. decembra 2016, kedy pominulo nebezpečenstvo ohrozenia životov, zdravia a majetku a mimoriadna situácia v obciach bola odvolaná,“ uvádza návrh. Podobná situácia sa vo všetkých troch obciach zopakovala v dňoch 4. januára 2017 až 9. januára 2017.

Celková výška výdavkov na vykonané záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie
 
Obec Terchová (spolu – 2x mimoriadna situácia)
98 628,65 eur

Obec Belá (spolu – 2x mimoriadna situácia)
27 353,09 eur

Obec Lutiše (spolu – 2x mimoriadna situácia)
52 563,64 eur


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu