V Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy pravidelne jazdia motorkári, vjazd nemajú povolený


Foto: V Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy pravidelne jazdia motorkári, vjazd nemajú povolený

Čitateľ nás upozornil na opakujúce sa prípady motorkárov, ktorí vchádzajú do lesov v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Strážovské vrchy smerom od Paštinej Závady. Podľa jeho slov jazdia v lesoch a ich okolí pravidelne, to, že tým porušujú zákon, ich však nezaujíma. Čitateľ nelegálnych návštevníkov lesa dokonca natočil, zisťoval aj to, prečo porušujú zákon.

„Pýtal som sa ich, či majú povolenie na vjazd do lesa. Na to mi odpovedali, že aké povolenie a následne to, že ich odtiaľ vyháňajú poľovníci aj návštevníci,“ uviedol čitateľ Peter. Motorkári vraj podotkli, že nemajú miesto na jazdenie. Pritom však existujú dráhy určené priamo na motokross, na ktorých by mohli jazdiť legálne.

Dráhy pre týchto konkrétnych mužov nie sú podľa ich slov riešením. „Uviedli, že tie vlastnia súkromníci, ktorí ich tam buď nevpustia, alebo pýtajú za vstup 10 eur. Nezabudli dodať, že sem chodia každý týždeň napriek tomu, že som ich upozornil, že nepovolený vjazd na motorovom vozdile do lesa je trestný čin,“ dodáva čitateľ.

Správca lesa o probléme vie, riešiť ho je však náročné na stratégiu aj pre spoluprácu s inými subjektami

O porušovaní zákona nepovoleným vstupom vedia svoje aj správcovia CHKO Strážovské vrchy, akcie proti takýmto návštevníkom sa snažia robiť pravidelne. Odhaliť vinníkov je však náročné nielen na čas, akcie je nutné vykonávať v spolupráci s polícou.

„Vieme o tomto porušovaní zákona, deje sa to po celom našom CHKO. Už viac ako 10 rokov robíme akcie v spolupráci s políciou na elimináciu tejto činnosti. Doteraz sme riešili okolo 50 osôb. Akcie sú samozrejme iba sporadické a priznám sa, že kedysi sme mali lepšie výsledky,“ uviedol Karol Pepich, riaditeľ správy Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy.Od začiatku roka sa podarilo zadržať siedmych páchateľov. „Tento rok sme zadržali a riešili 3 motorkárov a 4 štvorkolkárov. Za celé toto obdobie nemám vedomosť, že by podobné akcie robili lesníci, urbárnici, poľovníci a farmári, ktorí sú vlastníci, či užívatelia pozemkov, ak nerátam čo nám 1-2 krát pomáhali pracovníci z Lesov SR a jeden SHR (roľník). A to je veľká škoda,“ spresnil Pepich tohtoročné výsledky námatkových kontrol s tým, že pri zapojení viacerých subjektov by mohla byť efektivita vyššia.

Zisťovali sme aj to, aké majú návštevníci možnosti v prípade, že vidia v lesoch podobné porušenie zákona. „Odpoveď na vašu otázku sa mi píše veľmi ťažko, ale bežný návštevník lesa je voči motorkárom a štvorkolkárom bezmocný. Aj keby si trúfol, tak nemá oprávnenie na zastavenie vozidla - to má iba Stráž prírody, Lesná a Poľovná stráž a samozrejme polícia. Jediné, čo môže teda spraviť, je, že zavolá na políciu a informuje ich o tejto nelegálnej činnosti. Kým však oni prídu, už budú motorkári dávno preč,“ uzavrel riaditeľ správy CHKO Strážovské Vrchy.

Ako postupovať v obdobnom prípade podľa Lesoochranárskeho zoskupenia VLK

- Zaistiť maximum dôkazov. Nafotiť motocyklistov a ich stroje najlepšie ako sa dá (hlavne poznávacie značky alebo aspoň typ stroja). Čo najpodrobnejšie zaznačiť miesto stretnutia a predpokladanú trasu do mapy.

- V prípade, že sa vám podarí týchto ľudí zastaviť, treba ich upozorniť, že sa svojou činnosťou dopúšťajú trestného činu. Pokúste sa ich legitimovať a odfotiť bez prilby a masky. Tento bod je „nepovinný“.

- Hneď po stretnutí s motocyklistami zavolať na číslo 158 a nahlásiť všetky známe skutočnosti k tomuto trestnému činu. Požiadať políciu o výjazd na miesto, kde motorky smerujú alebo podľa vás budú smerovať. Najčastejšie sa motocyklisti zastavujú napríklad na horských chatách, v dedinských „krčmách“ a penziónoch, prípadne v iných pohostinstvách. Presný čas vášho telefonátu na políciu (158) si zapíšte.

- Hneď, ako je to možné, spíšte všetky získané informácie o spáchanom trestnom čine na papier a priložte k tomu fotografie na CD nosiči. Nezabudnite pritom uviesť, že ste na danú skutočnosť upozornili aj na čísle 158 (treba uviesť dátum a čas). Uveďte aj to, o čo ste počas telefonátu políciu žiadali. V závere tohto podnetu požiadajte o písomné informovanie o priebehu a výsledkoch šetrenia daného prípadu. V závere listu uveďte, že tento dokument ide aj na vedomie LZ VLK v Tulčíku a určite nám ho pošlite (podľa možností aj s priloženými fotkami). LZ VLK sa raz ročne bude oficiálne informovať o výsledkoch šetrenia týchto i iných prípadov. Podnet pošlite doporučenou poštou na adresu: Prezídium Policajného zboru, úrad justičnej a kriminálnej polície, odbor kriminálnej polície, oddelenie ekonomickej a environmentálnej kriminality, Račianska 45, 812 72 Bratislava.

Prečítajte si viac: