Víťazmi dejepisnej súťaže o 2. svetovej vojne a SNP sa stali žiaci zo ZŠ Karpatská


Foto: Víťazmi dejepisnej súťaže o 2. svetovej vojne a SNP sa stali žiaci zo ZŠ Karpatská
Galéria: 3 fotky
Foto: TS Mesto Žilina

Žiaci základných škôl si dnes zmerali svoje „sily“ vo vedomostnej súťaži o 2. svetovej vojne a o Slovenskom národnom povstaní, ktorá pozostávala z dvoch častí. V 1. časti riešili súťažiaci  testové  úlohy z okruhu vedomostí o vojne vo svete, o Slovensku počas vojny, SNP a Karpatsko-duklianskej operácii. V druhej časti žiaci predstavovali svoje projekty na  tému 2. svetovej vojny. Súťažiaci boli veľmi dobre pripravení, jednotlivé projekty svedomite vypracovali.

Zvíťazili žiaci zo ZŠ Karpatská pod vedením pána učiteľa Mgr. Dávida Poláčka, na druhom mieste sa umiestnili žiaci zo ZŠ na Námestí mladosti 1 (ZŠ Hájik) pod vedením pani učiteľky Mgr. Andrei Rabčanovej a na treťom mieste sa zúčastnili žiaci zo ZŠ Martinská pod vedením riaditeľky Mgr. Beáty Veselskej, ktorá je zároveň aj spoluorganizátorka tejto vedomostnej medziškolskej súťaže. Víťazom GRATULUJEME! Ich vedomosti boli skutočne výnimočné.

Hlavným cieľom súťaže bolo pripomenúť si 72. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a odkaz Slovenského národného povstania. Organizátorom súťaže bol Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – oblastný výbor Žilina  – pod vedením jeho predsedu Juraja Drotára s podporou Mestského úradu v Žiline. Okrem cien a diplomov, ktoré boli v závere súťaže odovzdané, všetkých zúčastnených čaká  za odmenu aj výlet do Banskej Bystrice a obce Nemecká.
Prečítajte si viac:Zdroj: TS Mesto Žilina