Vyhliadková veža na Dubni by mohla stáť už tento rok, predpokladaná cena je 270-tisíc eur


Foto: Vyhliadková veža na Dubni by mohla stáť už tento rok, predpokladaná cena je 270-tisíc eur Foto: sutazduben.sk

Tieto informácie vyplývajú z verejného obstarávania, ktoré na svojej webovej stránke zverejnilo mesto Žilina. Prostredníctvom verejnej súťaže hľadá dodávateľa, ktorý postaví objekt v súlade s víťazným architektonickým návrhom. Ten vzišiel z verejnej anonymnej architektonickej súťaže pred viac ako rokom. Organizátorom bola Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra.

Do súťaže na novú vyhliadkovú vežu na Dubni, ktorá prebiehala v rozmedzí 5.4.2016 až 6.6.2016, sa prihlásilo spolu 45 návrhov. Dva návrhy musela porota diskvalifikovať z dôvodu nedodržania podmienok autorizácie a neskorého doručenia.

Následne porota zasadala 10. júna 2016 a spomedzi zvyšných návrhov vybrala víťaza aj ďalšie dva ocenené návrhy. Víťazom sa nakoniec stal návrh s poradovým číslom 21, pri ktorom porota ocenila jednoduchosť a nenápadnosť v obraze krajiny pri pohľade z diaľky.

Veža bude prístupná verejnosti, porota ocenila aj využitie priestoru v spodnej časti


Vyhliadková veža bude voľne prístupná verejnosti, cieľom je minimalizovať nároky na prevádzku a údržbu. „Nosná konštrukcia rozhľadne je tvorená oceľovým skleletom z uzavretých jäckl profilov. Zvislá nosná konštrukcia vo vertikálnom smere je členená na 2 časti. Spodná časť z konštrukčného hladiska je nevrhnutá z oceľových nosných stĺpoch prierezu 250x250 mm. Horná časť je navrhnutá ako trojdimenzionalna oceľová sústava z ocelových tyčí prierezu 80 x 80 mm,“ spresňuje zadanie verejného obstarávania.


„Napriek tomu, že autori umiestnili vežu v dotyku s chodníkom tak, ako väčšina súťažiacich, porota ocenila využitie príležitosti vytvorenia parteru v spodnej časti objektu. Objekt je jednoduchý, realizovateľný v požadovanej sume, spĺňa všetky očakávania definované v súťažných podmienkach. Objekt pôsobí stabilne a bezpečne v spodnej časti, smerom hore mení svoj charakter a splýva s okolitím prostredím. V diaľkových pohľadoch pôsobí nenápadne, čím zachováva súčasný obraz krajiny,“ uviedla porota pri udeľení prvého miesta návrhu z dielne Ing. arch. Ladislava Vikartovského v spolupráci Ing. arch. Gáborom Nagym.

Viac ako 25 metrov vysoká veža by mala stáť približne 270-tisíc eur


Zároveň bude stavba slúžiť aj ako miesto pre posedenie a oddych, plniť by mala aj náučnú funkciu. „Pri vstupe do veže je vytvorený krytý priestor s drevenou lavicou pre posedenie a oddych návštevníkov. Na stenách je umiestnená informačná tabuľa o prírodných pozoruhodnostiach a je možné načerpať zaujímavé znalosti o histórii okolia,“ spresňuje obstarávanie.

Predpokladaná hodnota zákazky je 269 436 eur bez DPH, víťaz verejného obstarávania by mal kompletnú stavbu dodať do 120 dní od zadania zákazky. Celková výška objektu je 25,64 metrov od podlahy prízemia. Záujemcovia majú možnosť predložiť ponuky do 10. júla 2017, kedy zároveň prebehne aj ich otváranie na Mestskom úrade Žilina.


 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu