Prvý predsadený priestor pre cyklistov v Žiline


Foto: Prvý predsadený priestor pre cyklistov v Žiline

Na križovatke ulíc Fándlyho – Suvorovova – Komenského sa v súčasnosti realizuje zmena dopravného značenia. Toto dopravné značenie má za cieľ uľahčiť prejazd križovatkou pre cyklistov. Určite ste si už všimli piktokoridory, ktoré sú na križovatke už vyznačené. Teraz sa k nim pridali predsadené priestory pre cyklistov V5d. Tie umožňujú cyklistom radiť sa pred križovatkou pre automobily, čím aj psychologicky aj fyzicky zlepšujú bezpečnostnú situáciu najmä pre cyklistov a to tým, že sú viditeľní pre motoristov. navyše križovatkou prechádzajú ako prví.

Prvý predsadený priestor pre cyklistov v Žiline si môžete všimnúť na ulici Fándlyho pri vstupe do križovatky. Samotný priestor pre cyklistov je podfarbený pre lepšiu viditeľnosť zelenou farbou a je nastriekaný termoplastom,tak aby značenie vydržalo viac ako klasické dopravné značenie. Na danej trase nájdeme aj nové smerové tabule pre cyklistov, opäť prvé svojho druhu v Žiline. Dúfame, že nie posledné!

Takéto riešenia už v súčasnosti využíva hlavné mesto Bratislava. Týmto krokom sme sa aspoň sčasti priblížili súčasnému trendu dopravného značenia vo vyspelej Európe ako aj svete. Navyše môžeme neskromne povedať, že uvedené dopravné značenie sme spolunavrhovali a presadili pri novele vyhlášky 9/2009.

zdroj: OZ Mulica