V Žiline úspešne ukončilo prípravu 21 nových mestských a obecných policajtov


Foto: V Žiline úspešne ukončilo prípravu 21 nových mestských a obecných policajtov

Spolu 21 nových policajtov, ktorí budú slúžiť v mestách a obciach, vzišlo v stredu 24. mája 2017 z ukončenia odbornej prípravy na toto povolanie. Záverečné skúšky úspešne zložili všetci uchádzači, slúžiť budú v šiestich rôznych mestách, prevažne v Žilinskom kraji.

„V dňoch 23. a 24.5.2017 sa na pôde školiaceho zariadenia Mestskej polície Žilina ukončila odborná príprava pre nových príslušníkov mestských a obecných polícií z miest Žilina, Martin, Zvolen, Kysucké Nové Mesto, Čadca a Ružomberok. Vzdelávací program odbornej prípravy úspešne ukončilo všetkých 21 uchádzačov záverečnými skúškami,“ uvádza Mestská polícia Žilina na svojom webe.

Komisia pochválila absolventov aj školiace stredisko v Žiline


S vedomosťami a zručnosťami absolventov prejavila spokojnosť aj skúšobná komisia, pochvalu si vyslúžilo aj školiace stredisko v Žiline. Súčasťou komisie bol aj náčelník žilinskej mestskej polície Milan Šamaj.

„Skúšobná komisia Ministerstva vnútra SR z Prezídia policajného zboru spolu s náčelníkom MP Žilina vr. kom. Ing. Milanom Šamajom odovzdala absolventom osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Podľa slov predsedu skúšobnej komisie pplk. Ing. Otta Tótha bola komisia s vedomosťami a zručnosťami absolventov spokojná a pochvalne sa vyjadril aj k dobre fungujúcemu školiacemu stredisku Mestskej polície Žilina a príprave uchádzačov o toto zamestnanie,“ spresňuje stránka mestskej polície.

Okrem Žiliny sa vzdelávacie zariadenia pre výkon povolania mestského a obecného policajta nachádzajú ešte v Bratislave, Nitre a Košiciach.

Prečítajte si viac:



Zdroj: mpza.sk