Mesto Žilina plánuje zrekonštruovať chodníky v Starom meste, na Bôriku a Malej Prahe


Foto: Mesto Žilina plánuje zrekonštruovať chodníky v Starom meste, na Bôriku a Malej Prahe Foto: ilustračné

Mesto Žilina dnes zverejnilo výzvu na predkladanie ponúk vo veci výstavby a rekonštrukcie povrchov chodníkov v Starom meste, Malej Prahe a na Bôriku. Spolu 116 chodníkov plánuje mesto vybudovať alebo zrekonštruovať prostredníctvom víťaza verejného obstarávania.

„Predmetné chodníky tvoria dôležité pešie trasy pre chodcov, nakoľko sa jedná o chodníky s vysokým počtom chodcov, ide o hlavne pešie komunikácie v rámci riešených troch lokalít a prístup k jednotlivým obytným domom a občianskej vybavenosti,“ spresňuje výzva.

Predpokladaná cena je takmer milión eur, práce by mali trvať 3 roky od zadania zákazky

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 16. júna 2017 o 10:00 hod, následne by malo o 11:00 hod. prebehnúť ich otváranie. O víťaznom uchádzačovi bude rozhodovať, pri splnení všetkých podmienok, najvýhodnejšia ponúknutá cena za zrealizovanie zákazky.

Na miestach priechodov pre chodcov by mali byť vodiace linky, ktoré uľahčia orientáciu nevidiacim. „Zo všetkých chodníkov bude povrchová voda vedená do okolitej zelene respektíve na okolité komunikácie a odtiaľ do existujúcej verejnej dažďovej kanalizácie. V miestach priechodu pre chodcov sú navrhnuté vodiace línie pre nevidiacich,“ uvádza sa vo výzve.

V Starom meste je navrhnutá rekonštrukcia 63 chodníkov

Viac ako polovica chodníkov, ktoré plánuje mesto Žilina zrekonštruovať, sa nachádza v centrálnej časti mesta Žilina - v mestskej časti Staré mesto. Na území Malej Prahy je navrhnutá rekonštrukcia 23 chodníkov, zvyšných 30 do celkového počtu 116 povrchov chodníkov sa nachádza v mestskej časti Bôrik.

Predpokladaná hodnota zákazky je 974 472,64 eur, víťaz by ju mal dodať do 36 mesiacov od jej zadania.
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu