Súťažne návrhy v architektonickej súťaži o Monument Oravskej priehrady


Foto: Súťažne návrhy v architektonickej súťaži o Monument Oravskej priehrady
Galéria: 12 fotiek
Foto: namestovo.info

Dňa 17. marca 2017 vyhlásilo mesto Námestovo architektonickú súťaž o Monument Oravskej priehrady. Myšlienka na vznik diela, ktoré by bolo venované obetiam vôd priehrady, vznikla už pred desiatkami rokov. Mesto teraz zverejnilo 12 súťažných návrhov, ktoré autori prihlásili.

„Po mnohých diskusiách a aktivitách v poslednom období sa mesto v spolupráci s Orava Rescue System (ORS), iniciatívnou skupinou Námestovo budúcnosti a vedením Oravskej vodnej elektrárne rozhodlo vybudovať v priestoroch Nábrežia v Námestove Monument Oravskej priehrady,“ spresňuje zadanie súťaže.

Monument bude takisto venovaný ľuďom, ktorých osudy zasiahla výstavba priehrady - okrem tragicky zosnulých aj obyvateľom, ktorí sa na stavbe podieľali či tým, ktorí sa museli nedobrovoľne vysťahovať. „Monument bude slúžiť ako pietne miesto pre pozostalých, kde môžu zapáliť sviečku či sa pomodliť za svojich zosnulých. Zároveň by mal byť výstrahou a mementom nebezpečnosti vôd Oravskej Priehrady, pred ktorými treba mať rešpekt,“ uvádza v propozíciach mesto Námestovo.

O víťaznom návrhu rozhoduje kombinácia poroty a verejného hlasovania

Pri výstavbe monumentu, ktorého predpokladané náklady sú vo výške 10 000 eur, zvolili zadávatelia netradičnú kombináciu výberu finálneho návrhu. O doterajších návrhoch môže totiž až do nedele 21. mája 2017 do 23:59 hod. hlasovať aj verejnosť.

„Verejné hlasovanie bude prebiehať v MsKP v Námestove vyplnením dostupného tlačiva priamo na výstave návrhov a zároveň online formou, na Facebook profile mesta – jedno označenia “páči sa mi to” = jeden hlas. Celkový víťaz verejného hlasovania získava dvojitý hlas,“
vysvetľuje zadávateľ súťaže.

Následne odborná porota v zložení Marián Kasan, Igor Janckulík, Mgr. Jakub Ptačin, PhD., Ing. Miroslav Ferek, Mgr. Art. Ján Ptačin, Ing. Arch. Benjamin Bradnansky a Ing. Arch. Andrej Olah vyberie víťaza najneskôr do 1. júna 2016. Nižšie si môžete pozrieť prehľad prihlásených návrhov spolu s popisom.

Návrh č. 1


Hlavnými materiálmi pre výstavbu navrhovaného monumentu sú sklo a oceľ. Steny z hrubého skla sú zaujímavé nielen tým, že ich vnútrom prúdi stekajúca voda, ale aj ich nočnými svetelnými efektmi z reflektorov, ktoré sú nenápadne zakomponované v podlahe monumentu. Práve toto nočné osvetlenie bude výstražným a varovným prvkom pre ľudí, ktorí si neuvedomujú silu Oravskej priehrady.

Do nášho návrhu sme zakomponovali aj vodopád, ktorým sme chceli napodobniť obraz padajúcej vody pri vypúšťaní priehrady. Monument svojimi rozmermi dovoľuje prejsť sa okolo stredného vodopádu a popod stekajúcu vodu po hrubých sklenených platniach.Návrh č. 2


5 svetiel svietiacich priamo do nebies, ako symbol piatich zaniknutých obcí, nesúci odkaz trpkej histórie, duší zosnulých aj nádeje do budúcnosti. Práve tí, zasiahnutí odsunom kvôli výstavbe vodného diela a tí, ktorí pri výstavbe stratili najbližších, či pre pozostalých, ktorí vo vodách Oravskej priehrady prišli o príbuzných, bude memoriál symbolom úcty, rešpektu a pokory.

V neposlednom rade svetlo môže byť chápané ako paralela k výrobe elektrickej energie a výstavbe priehrady, ktorá je prínosom pre celý región.  V návrhu pracujeme s odkazom na kultúrnu historickú krajinu, ktorá stavbou priehrady zanikla.5 svetiel je situovaných na miestach bývalých obcí, 4 svetlá plávajú na vodnej hladine, posledné z nich je umiestené na Slanickom ostrove. Svetlá plávajú na štruktúre tvarovo odkazujúcej na strechy kostolných veží zatopených obcí.

5 svetiel je viditeľných z ďalekého okolia, nakoľko svietia do výšky takmer sto metrov. Každý z Námestova a okolitých obcí može vidieť prítomnosť memoriálu ako súčasť krajiny, miesta, času. Počas dňa je badať reflexie svetla na vodnej hladine. Reflexné body, ktoré pútajú pozornosť.Návrh č.3

MONUMENT   je stvárnený skôr v hĺbke ako vo výške, ide predovšetkým o vnímanie TROCH významných zásahov Oravskej priehrady voči Oravčanom. Princíp JAZVIEV: jazva v krajine/budovanie OP, jazva po obci,sídle/ zatopené obce/ a jazva v rodine/vyhasnuté životy/.

Koncept troch koridorov, s rozličnou výškou a spádom, zachytáva silné pocity, ktoré majú svoj význam len v dotyku s vodou, so zdanlivo pokojnou hypnotizujúcou hladinou priehrady, ktorá sa pohráva s ich samotnou viditeľnosťou ...

Galéria: 12 fotiek


Návrh č.4

Pri vzniku objektu sme vychádzali z pôdorysného tvaru Oravskej priehrady ,ktorého zjednodušená podoba sa stala aj základom – podstavcom pre osadenie monumentu. Objekt je tvorený z vertikálnych plôch cor-ten platní, ktoré sú tvarovo vytiahnuté z modifikovaného pôdorysu. Pôdorysná plocha je z betónu, je mierne vyvýšená a umiestnili sme na ňu „piny“ s číslom. Tie znázorňujú polohu zatopených osád. Každé číslo odkazuje ďalej na tabuľu, kde sa nachádza konkrétny názov zatopenej osady s informáciami o nej.

Rozdelením hmoty jednotlivé platne vytvárajú 3 oddelené segmenty, čím sme návštevníkom umožnili jednoduchší pohyb pomedzi jednotlivé časti. Na pietne miesto odkazuje kríž, ktorý vzniká oddelením dvoch platní a súčasným horizontálnym výrezom v nich. Na vnútornej strane budú umiestnené mená tých, ktorí zahynuli vo vodách priehrady. Kríž s jeho nenásilnou formou má byť zároveň výstrahou pred nebezpečenstvom vôd priehrady. Jeho atypický tvar umožňuje výhľad na priehradu a jej okolitú scenériu. Balansujúce platne súčasne evokujú krehkosť nášho života a vytvárajú priestor na zamyslenie sa.

Dve ďalšie časti ponúkajú priestor na osadenie textových a grafických informácií o technických parametroch priehrady, možnostiach rekreácií, ako aj na informácie o zatopených osadách. Vizuál sme navrhovali s citom pre okolité prostredie, v kontexte s hornatou oravskou prírodou, čo odráža vizuálne tvarovanie a taktiež použitý materiál. Cor-ten je materiál ,ktorý svoju farbu mení časom, až do takého vzhľadu kedy sa monument zlúči s krajinou dohromady.

Návrh č. 5

Obnovenie myšlienky pamätníka, ako pietného, spomienkového miesta je dobrou ideou, ktorá môže celú lokalitu Oravskej priehrady obohatiť o nový kultúrny impulz. Po dlhej úvahe nad koncepciou pamätníka sa dospelo k tomu, že zadaná lokalita nie je vhodná, dostatočne pietna, i preto je v koncepte navrhnuté hľadanie vhodnejšej lokality pre pamätník so svojimi náležitými a zadanými funkciami.

Oravská priehrada poskytuje niekoľko tichým miest, vhodnejších pre lokalizáciu pamätníka, či už samotného diela alebo objektu s tichou prezentáciou. Navrhujeme preto zadanú lokalitu nábrežia kultivovať a pridať jej význam ‘miesta prvého kontaktu’, osadiť pozinkovanýinfopanel s informáciami o výstavbe vodného diela, či grafickou a textovou dokumentáciou k zatopeným dedinám.

Jeho okolie doplníme sedením, prevedeným v žule ( lámaný a leštený kameň ), s celkovou rekonštrukciou okolia, teda povrchov prístupových ciest, či výsadbou trvácnej zelene. Samozrejmosťou je doplnenie košov a ostatnej vybavenosti “ mestského interieru “, lampy a pod.Návrh č. 6

Koncept návrhu sa zakladá na pozornej štúdii okolia. Pevná štruktúra a použité drevené materiály poukazujú na kultúrny odkaz Oravy, pričom postupný prechod do zvlneného tvaru je reakciou na organickosť priehrady.

Forma stavby je teda podnietená priehradou a priestor, ktorý vytvára je určený ako spomienka na ľudí, ktorí vo vodách Oravskej priehrady zahynuli. Samotná kompozícia stavby zároveň slúži ako odkaz na rodiny, ktoré museli kvôli výstavbe priehrady opustiť svoje domovy.Návrh č. 8

Hlavnou myšlienkou bolo vytvoriť miesto umožňujúce zastať a zamyslieť sa nad silou prírody, ale aj zručnosťou človeka. Zobraziť spomienky miestami bolestivé, miestami krásne. V prvej časti zobrazujeme silu priehradného múra a jeho krásnu tvár. Stavebné dielo, ktoré skrotilo vodu a vytvorilo tak podmienky na rekreáciu, turistiku a výrobu elektriny.

Na druhej strane tu stoji bolestivá tvár. Tvár, ktorá podľahla sile vody. Zatopené dediny, v ktorých veľa rodin stratilo svoje príbytky. Ĺudia, ktorí museli opustiť svoje domovy a presťahovať sa. Zároveň upozorňuje na terajšie obete, ktoré rok čo rok pribúdajú.Návrh č. 9


Pomyselnú rovnováhu medzi živlami - vodou a zemou, dokonale stelesňuje Slanický ostrov. Dôležitosť monumentu je vyzdvihnutá vytvorením kompozičnej osi, ktorá začína Monumentom a končí pohľadovo priamo na ostrov.

Ako každé víťazstvo, tak aj víťazstvo nad živlom vody má svoju odvrátenú stránku v podobe nedobrovoľného vysťahovania množstva ľudí zo zatopených oblastí a množstva utopených ľudí vo vodách Oravskej priehrady. Spomienku na zosnulých a na navždy stratený domov ponúka odvrátená, zadná časť monumentu, ktorá ma priamu náväznosť na park.

Samozrejme, že by nebolo možné dostať sa až k samotnému skroteniu vôd bez toho aby nedošlo k zaplaveniu častí siedmych obcí. Túto cestu vysídľovania vyobrazuje sedem mohutných schodov, na ktorých sú základné informácie o obciach a počty vysťahovaných ľudí.

Srdcom monumentu Oravskej priehrady sú ladné betónové krivky, ktoré evokujú dynamický živel vody. Jej ovládnutie a skrotenie našimi usilovnými predkami zosobňuje zovretie rozbúrených kriviek vlny do mohutnej obruče. Na obruči sú znázornené základné údaje o výstavbe. Krivky vlny sú počas noci nasvietené bodovými svetlami, zabudovanými v podlahe medzi jednotlivými vlnami. Dostatočné nasvietenie monumentu zvýrazní krivky vĺn a zároveň zamedzí prípadnému vandalizmu.

Zmysel vybudovania priehrady, s tým spojená radikálna zmena života mnohých ľudí a zmena prostredia, je hlavne v ovládnutí rozbúrených tokov. Preto mnou navrhnutý monument symbolizuje skrotenie a víťazstvo nad živlom vody. Použitie materiálu betónu umožňuje bezúdržbové fungovanie monumentu a zároveň slúži ako odkaz na vytrvalosť priehradného múra.

Galéria: 12 fotiek

Návrh č. 10

Ruky sú v prípade tohto návrhu monumentu symbolom záchrany ľudského života. Ruky taktiež považujeme za nástroj, ktorý dáva a aj berie. Oravská priehrada vzala ľuďom veľa. Zobrala im domovy, z ktorých sa museli odsťahovať, pôdu pod nohami a tiež množstvo síl pracovníkom, ktorý v náročných podmienkach budovali toto dielo. No v neposlednom rade berie aj to, čo je pre nás najcennejšie - ľudský život.

Avšak práve vybudovanie Oravskej priehrady bolo významným míľnikom, ktorý zmenil nehostinnú a riedko osídľovanú časť hornej Oravy na klenot cestovného ruchu regiónu. Podanie rúk je aj symbolom rovnosti, mieru a obojstranného rešpektu. V prípade tohto návrhu monumentu by šlo o akúsi rovnováhu medzi ľudskou rukou a “rukou Oravskej priehrady”.

Toto umelo-prírodné dielo nám v konečnom dôsledku veľa vzalo, ale aj veľa dalo. Teraz nastáva moment, kedy by sme chceli nastoliť pomyselný mier medzi ľuďmi a prírodným živlom, vzdať si vzájomný rešpekt a vytvoriť odkaz pre súčasnú a nasledujúcu generáciu, aby si naozaj vážila toto dielo a nepodceňovala ho.

Návrh č. 11

V mestečku Námestovo si ľudia už niekoľko dní užívali krásneho letnéhopočasia. Stále viac a viac prichádzali k nábrežiu využiť toto teplé počasie spriateľmi , relaxovať, opaľovať sa, piknikovať a tí odvážnejší aj zašportovať si.Takto plynul deň po dni. Ľudí bolo čoraz viac a viac a čoraz viac a viac samedzi ľuďmi preberala téma tejto vodnej mláky. „Odkiaľ sa tu nabralo totojazero?“ pýtali sa. Hovorili sa všelijaké historky.

„Je to veľké pleso, tuto odVysokých Tatier sa ľadovec roztopil.“Ďalší hovorí, že to je zvyšok mora len soľ už vyprchala, že to je štrkové jazero zvýstavby všetkých sídlisk na Slovensku, keď sa stavali. A tak ďalej, od jednéhonezmyslu k druhému. No priehrada to už počúvať nemohla. Tu sa zrazu objavilmrak. Mrak veľký tmavý nevedno odkiaľ prišiel. Za nim ďalší a ďalší, za chvíľuuž slnko nebolo takmer ani vidno. S mrakmi prišiel aj silný, rýchly, štipľavý vietor.Ľudia, keď to zbadali, utekali sa poschovávať do svojich obydlí. Akonáhle stihliodísť a ukryť sa, začalo pršať.

A pršalo a pršalo, vietor fúkal ako zblaznený, ažstromy ohýbalo. Vodná hladina začala tancovať obrovskými vlnami až sa tu atam voda prevaľovala cez ostrov. Táto pohroma trvala niekoľko dní. Ažjedného dňa sa ako mávnutím prútiku ľudia prebudili do nádherného dňa,celí šťastní, že konečne môžu ísť von. Začali sa vracať k nábrežiu a tu našliniečo, čo im nebolo známe. “To tu pred tým nebolo,” vykríkol ktosi. “To vypľulavoda,” dodal ďalší. Ale čo tá voda vypľula?

Ľudia podišli bližšie neistýmkrokom. A tam odrazu - vyplavené domy, cesty, ba dokonca aj kostol. Ľudiavstúpili do tejto ” dedinky” užasnutí, usmiati od ucha k uchu, že im to teda tápriehrada konečne celé vysvetlila, ako sa tu ona sama objavila.Objavila sa tu ľudským pričinením. Dedinka má sedem domov napomyselnej hlavnej ulici, každý z nich nesie meno obce, ktorá bola zasiahnutávýstavbou. Nachádzajú sa tu aj ďalšie domy s rôznou veľkosťou a rôznoufunkciou.

Domy, ktoré nám vysvetľujú príčiny, dôvody a dopady stavby naokolie. A potom sú tu tie najmenšie, so symbolikou obyčajného rodinnéhodomu, s výhľadom a lavičkou. Ako v správnej obci nemôže chýbaťdominanta kostol, kde ľudia môžu položiť sviečku a zaspomínať si na svojichblízkych.Návrh č. 12

Návrh sa skladá z dvoch častí, pričom každá z nich stvárňuje iný jav, no napriek tomu dokopy vytvárajú celok založený na interaktivite a reflexii použitého materiálu. Objekt je zasadený priamo do terénu a stáva sa jeho súčasťou, no zároveň sa rozrastá do priestoru čím na diváka pôsobí dynamicky.

Pozorovateľ sa dostáva priamo do kontaktu s monumentom pri vstupe do samotného objektu, kde má možnosť nazrieť do fiktívneho priestoru vytvoreného pomocou odrazu nerezového plechu. Tento moment je umocnený tým, že priestor je obojstranne ohraničený, čo dodáva pocit väčšej intimity z celého dojmu v súvislosti s vnímaním informácii.

Objekt je mnoho pohľadový a nech stoji divák kdekoľvek, z každého pohľadu naňho bude pôsobiť inak. Môže v ňom vidieť stavbu priehradného múru, pietne miesto, padajúcu vlnu, alebo taktiež otvárajúcu sa cestu k zabudnutým spomienkam.Hlasovať môžete na https://www.facebook.com/namestovo.info/

 Prečítajte si viac:


Zdroj: namestovo.info