Moliere - Zdravý nemocný


Foto: Moliere - Zdravý nemocný

Po mne je veta! Som v agónií! Umieram! Som mŕtvy! Už cítim, ako sa lekárstvo na mne pomstieva!

Zdravý nemocný je Molièrovou poslednou hrou. Ako náhle v hlavnej role Argana dohrali jej 4.reprízu, omdlel, postihlo ho chŕlenie krvi a ešte v ten večer zomrel. Michail Bulgakov fabuluje o tejto udalosti v knihe Život pána Molièra v komickom a paradoxnom duchu a necháva sluhu, ktorý má za úlohu vyhľadať pre umierajúceho pomoc, prísť domov s prázdnou a zúfalou bezmocnosťou - nikto z lekárov vraj nechcel k zanietenému nepriateľovi ísť.

Ak však aj bola skutočnosť iná, je nepravdepodobné, že by bolo možné dramatika vyliečiť. Onou nevyliečiteľnou chorobou, pre ktorú človek po celý život najviac trpí, je totiž podľa Molièra láska. Sú to Molièrové slová, ktoré adresuje Flóra v prológu dotieravému lekárskemu zboru: “Touto péčí hoře mé se nevyléčí!” a tu sme u jadra komédie - v jej centre je hypochonder, ktorý napriek nahromadenému bohatstvu netúži po ničom inom, než byť “nečistý, protivný, hlúpy, nudný a mrzutý” a nechať okolo svojho lôžka kumulovať rad pokryteckých figúrok, vždy pripravených vážnosť choroby potvrdiť a dobre na nej zarobiť. Môže mať v takomto prostredí čistá láska so svojimi prívržencami - ostatne vcelku v autorovej logike láska rovnako smiešna a naivná - vôbec nejakú šancu? Ani tu nám večne ironický autor neposkytne jednoznačné rozhrešenie… A prečo tak neuveriteľné odmietanie života?

Základná otázka ostáva nezodpovedaná. Nie je možné ísť životom iba od slasti k slasti. Tvárme sa navonok, že to ide, ale v skutočnosti sa bojme žiť, bojme sa o slasť, ktorú nemáme. Sporom medzi skutočným prežitkom a iluzórnym šťastím, v ktorého mene život odmietame - ktorý v osobe Argana Molièrova komédia tematizuje - je viac než 300 rokov po autorovej smrti viac než príťažlivá a s jej ústredným typom bohatého chudáka vstupujeme do 21. storočia. V našej inscenácií navyše, ruku v ruke, s niekoľkými citáciami vloženými omnoho rokov iným francúzskym ironikom Eugenom Ionescom do úst ďalšieho veľkého sebca Kráľa z hry Kráľ umiera. Vstupujeme tam v sprievode veselých tancov a pompy, ktorú sám autor hry, čo by diváckym ťahákom orámoval. Ak sa smejeme, tak na znamenie, že choroba aspoň teoreticky, stále trvá.

Dĺžka predstavenia: 2,5 hodiny vrátane prestávky

Vstupenky: https://www.ticketportal.sk/Event/Moliere_Zdravy_nemocny

Miesto: Kino Strojár, Martin
Dátum: 12.11.2017 - 18:00


Prečítajte si viac: