Ako sa správať v premávke, ak vidíte vozidlo s právom prednostnej jazdy?


Foto: Ako sa správať v premávke, ak vidíte vozidlo s právom prednostnej jazdy?

Blikajúce majáky a húkajúce sirény sú na cestách v Žiline bežným javom. Nie všetci vodiči však vedia, ako majú správne reagovať. Denne sa stretávame s niekoľkými výjazdmi záchranných zložiek, či už všetkých naraz, alebo jednotlivo. Sirény sa ozývajú mestom veľmi často. Vodiči sú na cestách, ale i v križovatkách často zmätení, ak vidia prichádzať vozidlo s právom prednostnej jazdy. Prípadne ho ignorujú.

Vyhláška jasne hovorí, že vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a ak je to potrebné, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo. Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla nesmie zaraďovať.

Neumožnenie bezpečného a plynulého prejazdu vozidiel s právom prednostnej jazdy sa pokutuje sumou 100 eur.


Ako najlepšie reagovať na majáky a sirény?

V prípade, že počas jazdy autom začujete sirénu a zbadáte maják, okamžite spomaľte, niekedy sa totiž stáva, že neviete z ktorého smeru zvuk prichádza. Zvýšte pozornosť a opatrnosť. Pamätajte, že prvoradé je upratať sa zo stredu vozovky, stiahnuť sa na stranu, krajnicu a vyhodiť smerovku.

Aby ste vodičovi vozidla s právom prednostnej jazdy dali jasne najavo, že o ňom viete a umožňujete mu plynulý prejazd, urobte nasledovné:

- stiahnite sa s vozidlom na kraj cesty
- vyhoďte smerovku na stranu, na ktorú ste sa stiahli
- brzdite

Ak stojíte na križovatke, máte červenú a prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy, ktorému blokujete prejazd, urobte nasledovné:

- zájdite s vozidlom čo najviac na kraj (vpravo, alebo vľavo)
- ak je to nutné, vojdite do križovatky (aj na červenú) tak, aby ste nikoho neohrozili, ani neobmedzili

Ak vchádzate do križovatky, alebo ňou prechádzate a v tom čase prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy, urobte nasledovné:

- ak je to možné, okamžite opustite križovatku, alebo do nej nevchádzajte
- ak nestihnete opustiť križovatku, zastavte v nej tak, aby ste umožnili prejazd vozidlu


V každom prípade dbajte na zvýšenú opatrnosť, rešpektujte a neignorujte tieto vozidlá, ak majú zapnutý maják a sirénu. Nikdy neviete, kam sa vozidlá presúvajú a komu je potrebné poskytnúť okamžitú pomoc.

Prečítajte si viac: