Od 9. mája budú VKK rozmiestnené v častiach Hájik, Bánová, Závodie, Strážov a Žilinská Lehota


Foto: Od 9. mája budú VKK rozmiestnené v častiach Hájik, Bánová, Závodie, Strážov a Žilinská Lehota

Mestský úrad v Žiline informuje občanov, že od 9.5. do 14.5.2017 bude vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov v mestských častiach Hájik, Bánová, Závodie, Strážov a Žilinská Lehota.

Veľkokapacitné kontajnery na odloženie nižšie uvedených odpadov budú rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu:  

Sídlisko Hájik

 • Stodolova ulica (parkovisko nad pohostinstvom „Na konečnej“)
 • Ulica Jura Hronca (oproti „Večierke“)
 • parkovisko pri COOP Jednota
 • Petzvalova ulica (oproti ihrisku MŠ)
 • križovatka Ulice Mateja Bela a Kvačalovej ulice

Bánová


 • Námestie svätého Jána Bosca (“Vyhňa”)
 • Jabloňová ulica (pri trafostanici)
 • Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety)
 • Do Stošky (pri základnej škole)
 • križovatka Malinovej ulice a Záhradníckej ulice

Závodie

 • Školská ulica (pri základnej škole)
 • križovatka ulíc Pod sadom a Hôreckej cesty
 • Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke )
 • Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska)
 • Pod sadom (pri betónových zábranách)

Strážov

 • Priehradná ulica (konečná MHD)
 • Dedinská ulica (koniec ulice)
 • Ulica Štefana Furdeka (Nový Chlmec pri Rajčanke)
 • Rajčanska ulica (v strede)

Žilinská Lehota

 • Kortinská ulica (pri Kultúrnom dome)

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: