V Žiline si pripomenuli 72. výročie oslobodenia mesta a jeho okolia


Foto: V Žiline si pripomenuli 72. výročie oslobodenia mesta a jeho okolia Foto: TS Mesto Žilina

Položením vencov a kvetov si predstavitelia mesta Žilina, zástupcovia diplomatického zboru akreditovaní v Slovenskej republike, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, priami účastníci bojov o Žilinu a jej okolia a ďalší vzácni hostia pripomenuli 72. výročie oslobodenia. Uctili si tak pamiatku padlých vojakov, ktorí v roku 1945 vybojovali mier a oslobodili Slovensko spod nacistického útlaku.

Dnes 28. apríla  sa najprv uskutočnil spomienkový pietny akt pri súsoší v Sade SNP v Žiline. Zúčastneným sa prihovoril za Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Žiline jeho podpredseda Juraj Drotár.

Oslavy aj za účasti zástupcov rezortov obrany Slovenska a Ruska a priamych účastníkov bojov


Vyvrcholenie osláv oslobodenia Žiliny prebehlo na Vojenskom cintoríne na Bôriku (Cintorín vojakov Červenej armády). Pietneho zhromaždenia sa zúčastnil poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a primátor mesta Žilina – Igor Choma, spolu so zástupcom primátora Antonom Trnovcom a prednostom úradu Igorom Liškom. Ruskú federáciu zastúpil pridelenec obrany, plukovník - Oleg Avrinsky, zástupca pridelenca obrany – Alexander Vinogradov a 1. tajomník – Nikolaj Ryzov.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky reprezentovali plukovník Miroslav Gardlo a štábny nadrotmajster Martin Bohačik. Za Žilinský samosprávny kraj sa zúčastnil jeho podpredseda – Jozef Štrba. Podujatia sa zúčastnili aj priami účastníci bojov o Žilinu i jej okolia a ďalší hostia.

Pod silným tlakom oslobodzovacích vojsk začali 29. apríla podvečer nemecké motorizované jednotky ustupovať z priestoru Žiliny smerom k Hričovu. Hrozilo im totiž odrezanie ústupových ciest na Moravu a obkľúčenie. Bezprostredne predtým vojaci Červenej armády pri postupe po pravom brehu Váhu oslobodili obce Nedezda, Kotrčiná Lúčka a Teplička nad Váhom a priblížili sa k Budatínu – predmestiu Žiliny. Keď v noci z 29. na 30. apríla prieskumné jednotky osloboditeľov zistili, že nepriateľské  hlavné sily ustúpili a v obranných postaveniach Nemci ponechali len slabšie krycie prvky, prešli do útoku prenasledujúc ustupujúceho nepriateľa. Stalo sa tak 30. apríla 1945 o siedmej hodine ráno. Prvosledové jednotky Červenej armády prišli do Žiliny od Budatína, na vedľajší železničný most sa im  už nepodarilo dostať. Zabránili im v tom ženisti z jednotky slovenskej armády, ktorá bola v meste dislokovaná na opevňovacie práce. Poručík Karol Rihák, čatár Vladimír Čúz a Vojtech Varga napriek nemeckým strážam prenikli na most, prerezali vedenie k pripraveným náložiam a tým most zachránili.

V posledných aprílových dňoch roku 1945 postupovali k Žiline aj jednotky 1. čs. armádneho zboru. Po prelomení obrany nepriateľa na hrebeňoch Malej Fatry a dobytí Strečna obsadila 3. brigáda obec Mojšová Lúčka. Velenie zboru sústredilo sily na  postup v smere Rosiny-Turie-Lietavská Lúčka s cieľom dostať sa do Žiliny od juhu. Tretia brigáda zaujala východzie postavenie medzi Mojšovou Lúčkou a Trnovým, 4. brigáda v priestore Stráňav a 1. brigáda dosiahla 29. apríla obce Višňové a Turie. Vojaci 3. brigády plk. Jaroslava Selnera prešli 30. apríla 1945 do útoku. Šiesty prápor spolu s prieskumnou rotou zdolal odpor nepriateľa západne od Mojšovej Lúčky, v ranných hodinách prenikol do Žiliny a o 9,30 hod. mesto obsadil. Oslobodzovacie vojská po oslobodení Žiliny pokračovali v prenasledovaní nepriateľa ďalej na západ. V nasledujúcich dvoch dňoch priniesli slobodu obciam v západnej časti Žilinského okresu a mestu Bytča.


Prečítajte si viac:Zdroj: TS Mesto Žilina, Dušan Halaj, CSc.,