Verejná diskusia v OZ Proti Korupcii: Horúce témy mesta Žilina - 20. apríla 2017


Foto: Verejná diskusia v OZ Proti Korupcii: Horúce témy mesta Žilina - 20. apríla 2017

Občianske združenie Proti korupcii organizuje dnes, 20. apríla 2017 o 17:00 hod., vo svojom sídle na Kamennej ulici č.4 diskusiu s názvom “Horúce témy mesta Žilina”. V diskusii budú spolu debatovať traja poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline - Ľudmila Chodelková (nezávislá poslankyňa), Miroslav Sokol (Klub nezávislých poslancov) a Ján Puček (nezaradený poslanec).

Tematicky sa bude diskusia týkať troch okruhov - návrhu na odvolanie viceprimátora Patrika Gromu z funkcie konateľa Žilina invest s.r.o. a poslanca Branislava Delinčáka z funkcie člena Mestskej rady MZ z dôvodu zadávania inzercie do periodika Žilinský kuriér, ktoré je personálne naviazané na druhého menovaného. Ten je majiteľom spoločnosti Business Corp, ktorá bezplatné schránkové noviny vydáva.

Návrh predkladá do pondelkového Mestského zastupiteľstva Klub nezávislých poslancov, ktorého členom je aj účastník diskusie Miroslav Sokol. Poslanci zároveň vyzvali Patrika Gromu k odstúpeniu z funkcie viceprimátora Žiliny. OZ Proti Korupcii pozvalo do diskusie aj oboch dotyčných predstaviteľov, účasť podľa popisu udalosti nepotvrdili.Druhou témou sú poradenské zmluvy s Františkom Holešom, ktorý je asistentom primátora Igora Chomu v Národnej rade Slovenskej republiky. Podľa niektorých občianskych aktivistov majú byť predražené, a pre mesto Žilina nevýhodné, keďže by si malo podobné služby zvládnuť zabezpečiť interne v rámci odborov Mestského úradu.

Posledným okruhom je téma týkajúca sa Centra voľného času Žirafa, ktoré si podľa slov jej predsedníčky Ľudmily Chodelkovej nedokáže prenajať telocvične mesta za trhovú cenu. Tvrdí, že riaditelia škôl dostali zákaz prenajímať telocvične súkromnému centru.

Verejnú diskusiu v priestoroch predajne Kinekus na Kamennej ulici moderuje predsedníčka OZ Proti Korupcii Vanda Tuchyňová.

Miesto: -
Dátum: 20.04.2017 - 17:00


Prečítajte si viac: