Mestský úrad sa zrekonštruuje za takmer 2 milióny eur, na projekt pôjdu financie z eurofondov


Foto: Mestský úrad sa zrekonštruuje za takmer 2 milióny eur, na projekt pôjdu financie z eurofondov

Mestu Žilina sa podarilo získať dotáciu vo výške 1 886 576,05 € na rekonštrukciu Mestského úradu v Žiline. Práce budú zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy a začnú prevzatím staveniska 3. apríla 2017. Je to prvá väčšia rekonštrukcia budovy od jej skolaudovania v roku 1988. Mesto Žilina sa bude finančne podieľať na rekonštrukcii vo výške necelých 100 000 eur.

Pred Vianocami 22. decembra 2015 muselo mimoriadne zasadnúť Mestské zastupiteľstvo v Žiline, aby schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na výmenu okien a zateplenie budovy Mestského úradu v Žiline. Poslanci zastupiteľstva zahlasovali za predložený projekt a následne bol zaslaný na posúdenie Riadiacemu orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia.

Projekt s celkovými výdavkami 1 985 869,53 € bol schválený

„Z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu pôjde na projekt 1 886 576,05 € a samotné mesto Žilina sa musí na tejto sume podieľať čiastkou 99 293,48 €. Projekt komplexného riešenia pre zníženie energetickej náročnosti objektu rieši nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti. Navrhnuté opatrenia dodržiavajú podmienky stanovené platnými vyhláškami a normami. Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu tepelno-technických vlastností konštrukcií, a to zateplením obvodového plášťa, zateplením stropov nad suterénom, výmenou presklených otvorových konštrukcií,“ uviedol hovorca mesta Pavol Čorba.


Projekt počíta aj s výmenou osvetlenia

V rámci projektu sa plánuje aj modernizácia osvetlenia v budove - výmena starých svietidiel za svietidlá LED s novým rozmiestnením. Obnovou budovy sa zníži jej celková energická náročnosť zo súčasnej energetickej triedy D na triedu A1, čím sa stane nízkoenergetická. Projektom sa dosiahne celková úspora spotreby palív a energie vo výške 714 MWh/r. Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Budova Mestského úradu v Žiline je samostatne stojaca budova, ktorej projekt bol vypracovaný v roku 1984 a skolaudovaná v roku 1988. Objekt je architektonicky významnou stavbou, za ktorú jej autorka architektka Viera Mecková získala v roku 1988 cenu Zväzu Slovenských architektov. Fasádu rozsiahleho objektu tvoria okrem priemyselne vyrábaných obkladačiek aj atypické plastické dielce navrhnuté výtvarníkmi. Sú uplatnené ako výtvarný prvok celého plášťa architektúry a prenikajú cez presklené steny až do interiéru. Plastika reliéfneho tvarovania keramického obkladu formou veľkoplošných kompozícií umožňuje využitie hry svetla a tieňa.

Požiadavkou pri realizácii zateplenia obvodového plášťa je čo najmenšie zasahovanie do jestvujúceho keramického obkladu na fasáde objektu pri výmene zasklených stien a okenných konštrukcií, pretože autorka požaduje zachovanie vzhľadu objektu v takom stave, v akom je v súčasnosti. Táto skutočnosť je viazaná najmä na zachovanie atypického keramického obkladu zavesenej fasády hladkého (obklad 300x300mm) aj obkladu so vsadenými vzormi.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesto Žilina