Stanica Žilina - Záriečie: Café Európa / Ako (ne)riešiť integráciu Rómov?


Foto: Stanica Žilina - Záriečie: Café Európa / Ako (ne)riešiť integráciu Rómov?

Integrácia Rómov na Slovensku zlyháva hneď pri prvých pokusoch o socializáciu v spoločnosti - v školstve. Pre rómske deti sú vyhradené osobitné triedy či celé školy. Neprimerane často končia v osobitných školách. Túto rasovú segregáciu dlhodobo kritizovala ombudsmanka i mnohé medzinárodné inštitúcie. Rodičia „bielych“ detí i učitelia majú však často iný názor. Ako teda ďalej v otázke integrácie Rómov? Jednu takú situáciu máme aj v Žiline v súvislosti s plánovaným zrušením ZŠ na Hollého ulici a proti prijatiu jej žiakov sú vraj rodičia z iných škôl. Veríme teda, že medzi hosťami bude aj niekto z nášho mesta.

Miesto: Stanica Žilina - Záriečie
Dátum: 05.04.2017 - 17:30