Rosenfeldov palác: GENIUS LOCI Klub filmových amatérov Žilina


Foto: Rosenfeldov palác: GENIUS LOCI Klub filmových amatérov Žilina

Hosťami moderovanej diskusie na tému legendárneho Klubu amatérskych filmárov v Žiline budú Slavomír Chmela, Zbyněk Pop a Martin Vaculík.

Moferátorom diskusie je Michaela Koláriková.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám.

Miesto konania: Rosenfeldov palác Žilina

Miesto: -
Dátum: 06.04.2017 - 17:00


Prečítajte si viac: