Detským pacientom na žilinskej pediatrii pribudne do učebne Osmijanko nové vybavenie


Foto: Detským pacientom na žilinskej pediatrii pribudne do učebne Osmijanko nové vybavenie
Galéria: 4 fotky
Foto: FNsP Žilina

Pacientom hospitalizovaným na pediatrickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline pribudne do učebne Osmijanko nové materiálno-technické vybavenie. Z grantového programu Vzdelávanie v regióne Nadácie Kia Motors Slovakia ho získala ho Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, ktorá v nemocnici už 92 rokov zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces.

Hlavným cieľom projektu Škola nádeje je minimalizovať rozdiely medzi výchovno-vzdelávacími možnosťami v nemocničnej škole oproti vzdelávaniu v kmeňovej škole. „Práve preto sme sa zapojili do projektu vzdelávania, kde sme chceli aj do interaktívnej tabule, ktorú máme rok, zakúpiť softvér, materiálne vybavenia ako sú nové notebooky, multifunkčnú tlačiareň – jednu čiernobielu a druhú farebnú, odbornú a náučnú literatúru pre deti a nové stoly a stoličky,“ uviedla učiteľka Adriana Puchoňová.

Vďaka notebookom sa budú môcť učiť aj ležiaci pacienti, školu ročne navštívi približne 550 detí


Notebooky sú výhodné i pre ležiace deti. „Mnohokrát je dieťa umiestnené na lôžku a nemôže prísť do učebne. V projekte sú zakomponované aj polohovateľné stolíky, ktoré sa dajú na posteľ, čiže dieťa môže pracovať na posteli,“ doplnila zástupkyňa Spojenej školy J.M. Hurbana v Žiline Iveta Janíková.

Základnú školu s materskou školou pri zdravotníckom zariadení navštevujú hospitalizované deti od 2,5 do 16 rokov. Individuálne sa im venujú dve učiteľky. Ročne školu navštívi približne 250 detí mladšieho školského veku a 300 staršieho, vrátane stredoškolákov. „Máme stanovený rozvrh hodín. Denne sa učia jednu až tri vyučovacie hodiny, s tým že gro sú hlavné predmety – matematika a slovenský jazyk, ale máme všetky vyučovacie hodiny napr. geografia, dejepis, výtvarná výchova. Popoludní je školský klub, kde sú tvorivé dielne,“ vymenovala Puchoňová.

Vzdelávanie pozitívne vnímajú nielen rodičia a personál oddelenia, ale aj deti. „Ja som vedel, že sa tu učí a aspoň nevymeškám toľko zo školy. Je to tu lepšie, nie je to taký veľký stres,“ povedal šiestak Dávid. „Máme menej hodín ako v škole a pani učiteľka nám to vie lepšie vysvetliť ako v škole,“ doplnila siedmačka Veronika.
Prečítajte si viac:Zdroj: FNsP Žilina