Žilinčania môžu nominovať osobnosti alebo kolektívy na udelenie ocenení


Foto: Žilinčania môžu nominovať osobnosti alebo kolektívy na udelenie ocenení

Aj v tomto roku majú Žilinčania možnosť nominovať osobnosti alebo kolektívy na udelenie ocenení mesta Žilina. Návrhy na nomináciu môžu občania zasielať poštou alebo e-mailom do 30. apríla 2017.

Ide o prejav úcty mesta Žilina významným osobnostiam alebo kolektívu za zásluhy a prínos v oblasti kultúry, vzdelávania, športu, životného prostredia, vedy, techniky a v oblasti sociálnej, komunitnej a spoločenskej. Kandidátom na ocenenie môžu byť udelené nasledovné ocenenia:

  • Čestné občianstvo mesta Žilina,
  • Cena mesta Žilina,
  • Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina,
  • Cena primátora mesta.

Ocenenia môžu byť udelené žijúcim osobnostiam, ako aj „in memoriam“. Mestské zastupiteľstvo môže pri významných udalostiach mesta, inštitúcií a organizácií s pôsobnosťou na jeho území rozhodnúť aj o udelení mimoriadnych ocenení mesta Žilina.


Návrhy na udelenie ocenenia musia obsahovať:

  • osobné údaje navrhovaného (titul, meno, priezvisko, povolanie, zamestnanie, národnosť, kontaktnú adresu),
  • dôvody odporúčania na udelenie ocenenia (zhodnotenie doterajšej činnosti, uvedenie dosiahnutých významných aktivít, úspechov, ocenení alebo vyznamenaní).

Návrhy je možné posielať do 30. apríla 2017 poštou na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina (na obálku napíšte heslo OSOBNOSTI) alebo na e-mail: osobnosti@zilina.sk.

Podrobnejšie informácie a prehľad ocenených osobností od roku 1995 nájdete na stránkach mesta Žilina v rubrike Mesto / Osobnosti mesta - http://www.zilina.sk/co-sa- urobilo/93/


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesto Žilina