Mesto Žilina v roku 2017 podporí aktivity občanov a občianskych združení vo výške 296 000 eur


Foto: Mesto Žilina v roku 2017 podporí aktivity občanov a občianskych združení vo výške 296 000 eur Foto: ilustračné

Mesto Žilina v tomto roku podporí aktivity občanov a občianskych združení, a to až vo výške 296 000 eur. Záujemcovia sa môžu uchádzať o finančnú podporu v týchto oblastiach: kultúra, vzdelávanie, šport, sociálna a zdravotná oblasť a životné prostredie. 

Uchádzanie sa o podporu mesta je založené na princípe voľnej súťaže. Predložené projekty medzi sebou súťažia a sú hodnotené odbornými grantovými komisiami, ktoré sú zložené z radov poslancov mestského zastupiteľstva a nezávislých odborníkov. Žiadosti o poskytnutie grantových dotácií hodnotia komisie na základe jasných a zverejnených kritérií. Následne ich odporúčajú na schválenie, pričom zohľadňujú výšku financií vyčlenených na dotácie.

Finančné prostriedky z grantovej dotácie sa dajú použiť len na aktivity v tomto kalendárnom roku. Pre rok 2017 mesto Žilina vyčlenilo na podporu projektov sumu vo výške 296 000 eur, ktorá bude následne rozdelená do jednotlivých oblastí.

  • kultúra - 70 000 eur
  • vzdelávanie - 10 000 eur
  • životné prostredie - 15 000 eur
  • sociálna a zdravotná oblasť - 30 000 eur
  • inštitucionálna podpora - 28 000 eur
  • športové granty - 23 000 eur
  • športové dotácie - 120 000 eur

Žiadatelia na podporu športových aktivít si musia pripraviť svoje žiadosti do 27. marca 2017, kedy je pre túto oblasť vyhlásená uzávierka. Žiadosti na dotáciu aktivít z ostatných oblastí si môžu záujemcovia pripraviť do 11. apríla 2017. 


Cieľom poskytovania dotácií je zlepšovať kvalitu života v Žiline, podporovať participáciu občanov na živote v meste, skvalitňovať kultúrny a športový život Žilinčanov. Grantový systém má umožňovať a rozvíjať partnerskú spoluprácu mesta, občanov Žiliny, neziskového sektora, štátnych, náboženských a samosprávnych inštitúcií a podnikateľského sektora. Účelom systému je zároveň zabezpečovať čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií a zväčšovať objem finančných prostriedkov plynúcich do oblasti kultúry a športu prostredníctvom viacerých zdrojov financovania týchto projektov. Schválené projekty budú na internetových stránkach mesta Žilina zverejnené najneskôr do 16. mája 2017. 

Všetky informácie, podmienky, dokumenty na stiahnutie a výsledky schválených projektov nájdete na stránke mesta v sekcii Občan/Grantový systém pre 2017: http://www.zilina.sk/grantovy-system——vseobecne-informacie/

Bližšie informácie pre oblasť športových dotácií nájdete na stránke mesta v sekcii Občan/Športové dotácie pre 2017: http://www.zilina.sk/dokumenty-na-stiahnutie—-2017_2/


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesto Žilina