Týždenný intenzívny kurz pre stredoškolákov Internet vecí (IoT) a robotika na FRI UNIZA


Foto: Týždenný intenzívny kurz pre stredoškolákov Internet vecí (IoT) a robotika na FRI UNIZA

Kurz IoT a robotika pôvodne vznikol ako 2-týždňový pracovný program pre poslucháčov partnerskej vysokej školy z Francúzka. Organizátori sa rozhodli, že podobný kurz ponúknu aj pre študentov stredných škôl zo Slovenska. Kurz je skrátený a rozdelený do dvoch paralelných vetiev:
-  IoT,
-  Robotika.

Študenti majú možnosť podľa vlastného záujmu vybrať si jednu z týchto vetiev. Poznamenávame však, že vetva „Robotika“ je z kapacitných dôvodov obmedzená. V prípade veľkého záujmu a značných odborných diferencií medzi študentmi (najmä v oblasti programovania) uvažujeme o rozdelení kurzu na pokročilých a začiatočníkov.

Navrhovaný harmonogram je napísaný podľa subjektívnych predstáv organizátora. Nemôže zohľadňovať pre nás neznámu úroveň študentov. Z toho dôvodu ho treba chápať len ako predbežný. Na základe Vašich požiadaviek ho môžeme upravovať.
Týmto, možno až príliš komprimovaným programom by sa študenti mali naučiť vyvíjať aplikácie, ktoré prostredníctvom internetu dokážu informovať užívateľa o parametroch sledovaného objektu/prostredia a súčasne mu dovoľujú vykonávať jednoduché akčné zásahy typu ON/OFF, ale aj riadiť úrovne akčných veličín (napr. intenzitu osvetlenia.)

Samozrejme, tento týždeň je len úvod do IoT, ktorého cieľom je vzbudiť záujem o „informačnú infraštruktúru budúcnosti“. Nemáme ambíciu a ani priestor v rámci tohto kurzu vychovať špecialistov do ľubovoľného segmentu IoT ( od senzorov po WEB dizajnérov). Chceme len poukázať na obrovskú šírku problémov, ktoré sa skrývajú pod pojmom IoT a robotika, kde je schovaných mnoho nových príležitostí pre vlastnú realizáciu.


Prečítajte si viac: