V Malej Fatre žije najviac 8 vlkov, vznikla petícia za reguláciu poľovníctva a sprísnenie lovu


Foto: V Malej Fatre žije najviac 8 vlkov, vznikla petícia za reguláciu poľovníctva a sprísnenie lovu

Petíciu za reguláciu poľovníctva pripravili nahnevaní obyvatelia a poľovníci, podľa ktorých je doterajšie fungovanie neprípustné. „Vyslovujeme nesúhlas s doterajším fungovaním poľovníctva na Slovensku. Poľovníctvo ako také prestalo plniť svoj účel a my žiadame o jeho zmenu, sprísnenie podmienok odstrelu a sprísnenie trestov. Taktiež žiadame o sprísnenie možnosti lovu a to až po určitom čase po zložení poľovníckych skúšok,“ uvádzajú autori petície.

Pre podporu svojich argumentov priniesli niekoľko dôvodov, prečo by malo byť poľovníctvo na Slovensku prísnejšie regulované. Okrem iného sú problémom slovné a fyzické konflikty s turistami a fotografmi, prípady zastrelených mačiek a psov či alkohol na poľovačkách. Autorom prekáža aj prikrmovanie zvierat a následné upozorňovanie na premnoženú zver, ktorá požiera poľnohospodárom úrodu.

Časť poľovníkov má nenávistné prejavy voči zvieratám, pytliactvo existuje aj vo vlastných radoch


Medzi problémy súčasného poľovníctva na Slovensku zaradili aj nenávistné prejavy poľovníkov voči zvieratám, pri ktorých citujú vyjadrenia ako „vlci sú kur*y, škodná“ a podobne. Časti poľovníkov vyčítajú klamlivé údaje o počte a premnoženosti niektorých šeliem, absenciu empatie a citov či pytliactvo. Nie je to tak dávno, čo sme upozorňovali na trojnohé medvede v Malej Fatre, ktoré sa pravdepodobne stali obeťou pytliakov.


Problémom je podľa autorov nezáujem riešiť pytliactvo vo vlastných radoch, následkom čoho dochádza napríklad aj k vykynoženiu populácie Vlka dravého, Rysa ostrovida a iných vzácnych živočíchov v Malej a Veľkej Fatre. Cieľom petície je zozbierať 50-tisíc podpisov, následne ich iniciátor pošle do Národnej rady Slovenskej Republiky.

Petíciu môžete podpísať na tomto mieste - https://www.peticie.com/najvaia_peticia_za_regulaciu_poovnictva_-_50_tisic_podpisov

V Malej Fatre sa nachádza maximálne 8 vlkov, pri rysovi zistili 4 jedince


V noch 20.-21. január 2017 uskutočnila nezisková organizácia Fatranský spolok zimný monitoring veľkých šeliem, ktorý prebiehal v oblasti Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma. Takmer dvojnásobný počet prihlásených dobrovoľníkov oproti roku 2016 priniesol pomerne presné výsledky o pohybe a výskyte šeliem na území. Počas soboty sa na 44 trás v teréne vydalo až 71 osôb, spolu prešli približne 340 km.

„Vlk priniesol prekvapenie v podobe počtu jedincov v oboch svorkách. Spolu sa zistilo pre územie národného parku max. 7 - 8 jedincov. V jednej skupine boli zistení štyria vlci, v druhej traja. Viacerí mapovatelia mali v severnej oblasti Fatry stopy po prítomnosti jediného vlka, takže jeho pohyb sa dal postupne pekne vyobraziť v mape. V ochrannom pásme boli zistené len 4 jedince, pričom sa potvrdil rozpad jednej vlčej svorky, kde z piatich jedincov v nedávnom období ostal jediný. Nie je vylúčené, že ide o rovnakého jedinca, ktorý bol zistený priamo v NP,“ uviedla na svojich stránkach nezisková organizácia Fatranský spolok.Organizácia sa zaoberá sledovaním skrytého života voľne žijúcich živočíchov, najmä veľkých šeliem a vtákov. Nízky je aj počet rysov. „Pri rysovi sa v území NP zistili iba 4 jedince, v OP tiež 4 jedince, pričom v oboch územiach boli zistené vodiace rysice, vždy len s jediným mláďaťom. Výskyt mačky divej bol potvrdený len v jednom prípade, v oblasti Domašínskeho meandra,“ uvádza organácia. Nezisková organizácia Fatranský spolok nie je organizátorom petície.

Prečítajte si viac: