Nadácia Kia Motors Slovakia spúšťa grantový program, v ktorom prerozdelí sumu 150 000 eur


Foto: Nadácia Kia Motors Slovakia spúšťa grantový program, v ktorom prerozdelí sumu 150 000 eur Foto: Nadácia Kia

Nadácia Kia Motors Slovakia spúšťa v roku 2017 prvý zamestnanecký grantový program, ktorý je zameraný na rozvoj vzdelávania detí a mládeže v Žilinskom kraji. Jeho cieľom je podporiť alternatívne, tvorivé a inovatívne formy vzdelávania a zlepšiť príležitosti pre mladé talenty. Pre program je vyčlenená suma 150 000 eur, pričom maximálna výška grantu pre jeden projekt predstavuje 5 000 eur.

O grant sa môžu do 20. februára 2017 uchádzať materské, základné, stredné a vysoké školy, ako aj centrá voľného času, nadácie a občianske združenia pôsobiace v Žilinskom kraji. Uchádzači o grant môžu získať finančné prostriedky na nákup materiálneho vybavenia škôl a tried (interaktívne prístroje, softvér a pod.), didaktických a učebných pomôcok, nové inovatívne metódy vzdelávania, prenájom školiacich miestností a iné.

Prihlásené projekty bude hodnotiť komisia zložená z odborníkov v danej oblasti a dobrovoľníkov zo spoločnosti Kia Motors Slovakia. Od organizácií sa požaduje spolufinancovanie projektu vo výške minimálne 10 % z celkového projektového rozpočtu. Nadácia Kia Motors Slovakia podporí najzmysluplnejšie aktivity s verejnoprospešným zámerom.

Viac informácií o podmienkach získania grantu možno nájsť na www.nadaciakia.sk.

Správy e-mailom Zapnúť upozornenia Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Nadácia Kia