Deň otvorených dverí FBI UNIZA - 17. februára 2017


Foto: Deň otvorených dverí FBI UNIZA - 17. februára 2017

Deň otvorených dverí
FBI UNIZA 2017
1.mája 32, Žilina
(oproti autobusovej stanici)
17.02.2017 od 09:30Navštívte nás a oboznámte sa:

- s možnosťou vysokoškolského štúdia u nás,
- s uplatnením našich absolventov v praxi,
- s priestorovým vybavením školy,
- s ukážkami aktivít pracovísk fakulty,
- s mnohými ďalšími informáciami.

Sprievodný program:
- simulovaný zásah IZS pri dopravnej nehode,
- prehliadka hasičskej techniky,
- ukážky poplachových systémov,
- prehliadka kriminalistickej techniky,
- centrum simulácie krízových javov,
- laserová strelnica.

Do jednotlivých aktivít sa návštevníci DOD môžu aktívne zapojiť - preveriť si svoje strelecké zručnosti a schopnosti na laserovej strelnici, vyskúšať snímanie odtlačkov prstov, skontrolovať ochranné prvky bankoviek a dokladov pomocou UV svetla, vyskúšať správnu manipuláciu s bremenami, nácvik stabilizovanej polohy zraneného, merať hluk v prostredí...Miesto: -
Dátum: 17.02.2017 - 09:30


Prečítajte si viac: