Regionálna správa potvrdila vtáčiu chrípku v Žilinskej Lehote, typ vírusu nie je prenosný na ľudí


Foto: Regionálna správa potvrdila vtáčiu chrípku v Žilinskej Lehote, typ vírusu nie je prenosný na ľudí Foto: ilustračné - vtaciachripka.sk

Dámy a páni,

dovoľujeme si vás informovať, že Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina potvrdila v mestskej časti Žilinská Lehota vírus vtáčej chrípky subtypu H5N8, ktorý však nie je prenosný na človeka.   Z uvedeného dôvodu kompetentný orgán štátnej správy  nariaďuje:

 Všetkým registrovaným aj neregistrovaným chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v katastrálnom území  Žilinská Lehota, Strážov, Považský Chlmec a Závodie:

1.      Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:

a.      dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
b.      zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
c.      voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
d.      oznamovať na RVPS Žilina (tel.041/7631 235, 0905 947 587, 0907 305 202, 0907 829 796) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

-      pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,
-      pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
-      týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
-      akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku

Zákazy uplatňované v monitorovanej oblasti:


1.     Zákaz premiestňovať hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí z monitorovacej oblasti v priebehu prvých 15 dní po zriadení tejto oblasti.
2.      Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach.
3.      Zákaz vstupu cudzím osobám do chovov v monitorovacej oblasti s výnimkou povereného veterinárneho lekára.
4.      Zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať zvoľnej prírody okrem prípadu, že je to povolené príslušným orgánom na osobitné účely.
5.      Zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody.

Zákazy a opatrenia uvedené v nariadení platia od jeho vydania až do odvolania.

Chovy budú spisovať príslušníci Mestskej polície Žilina v sobotu 21. januára


Z uvedeného dôvodu bude vykonaný od soboty 21. januára 2016 od 8.00 hod príslušníkmi Mestskej polície Žilina súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v dotknutom území. Prosíme preto občanov o otvorený a zhovievavý prístup k príslušníkom polície počas evidencie zvierat. Zároveň budú chovateľom doručené všetky potrebné inštrukcie. Tieto opatrenia sa týkajú mestských častí Žilinská Lehota, Strážov, Považský Chlmec a Závodie, ktoré spadajú do akčného rádiusu 3 km od miesta výskytu.
 
Bližšie informácie vám poskytne Regionálna  veterinárna a potravinová správa Žilina, regionálna veterinárna lekárka pani MVDr. Lívia Čičková Žilina , tel.041/7631 235, 0905 947 587, 0907 305 202,0907 829 796 alebo ZdravieZvierat.ZA@svps.sk .


Prečítajte si viac:Zdroj: TS Mesto Žilina