Na Slovensku pribudne nové značenie palív na čerpacích staniciach


Foto: Na Slovensku pribudne nové značenie palív na čerpacích staniciach Foto: ilustračné / tn.cz

Novinka, ktorá bude od apríla tohto roku európskym štandardom, sa bude postupne zavádzať na každej čerpacej stanici na Slovensku. V celej EÚ totiž vstupuje do platnosti nová norma na označovanie palív. Zmena by vodičom mala zjednodušiť život, no niektorí sú skôr toho názoru, že sa ľahšie pomýlia a natankujú nesprávne palivo.

Vďaka novému značeniu, ktoré by malo zjednotiť pomenovanie palív, sa zároveň odstránia doteraz bežné rozdiely v lokálne odlišných názvoch. Pri cestách v zahraničí by to tak vodičom malo zjednodušiť orientáciu. Nové značenie pozostáva z normovaného grafického symbolu, ktorý bude špecifický pre skupiny palív. Benzín, nafta aj plyn budú mať stanovený vlastný symbol. Na prvý pohľad by sme tak mali rozoznať, o aké palivo ide. Bližšiu špecifikáciu paliva bude určovať písmeno a číslo. Písmeno vyjadruje typ paliva a číslo zasa podiel biozložky v palive.

Palivá na báze benzínu

Tieto palivá budú označované kruhom a písmenom E. Číslo vyjadruje podiel bioetanolu v zmesi s benzínom. Benzín, ktorý teraz tankujeme, tak získa označenie E5.Palivá na báze nafty

Tieto palivá budú označované štvorcom a písmenom B. Číslo vyjadruje maximálny podiel metylesteru repky olejnej v zmesi. Nafta, ktorú dnes tankujeme, bude mať označenie B7.


Palivá na báze plynu

Palivá na báze plynu budú označované taktiež štvorcom, no otočeným o 45 stupňov. Označenie písmenami zostane rovnaké, ako poznáme dnes - CNG, LNG a LPG.

Dobrou správou pre vodičov je, že súčasné názvy palív môžu prevádzkovatelia čerpacích staníc ponechať. Nové označenie je len doplnkové, no bude povinné a preto ho od tohto roku musí uvádzať každá pumpa. Presný dátum zavedenia nových označení palív zatiaľ nie je známy. Tankujúci vodiči sa ale nemusia obávať, pretože na čerpacích staniciach nájdu aj staré označenie, na ktoré sú už zvyknutí.

Slobodné a nezávislé médiá sú kľúčové pre demokraciu. Nepodliehajú vplyvu politikov ani záujmových skupín, čo im umožňuje objektívne a pravdivo informovať verejnosť.

Podpora slobodných médií je investíciou do transparentnej a spravodlivej spoločnosti.

Podporiť nezávislé spravodajstvo

Dočítať článok zadarmo

Prečítajte si viac: