Bábkové divadlo Žilina a Národné osvetové centrum organizuje súťaž Artúr 2017


Foto: Bábkové divadlo Žilina a Národné osvetové centrum organizuje súťaž Artúr 2017 Foto: Bábkové divadlo Žilina

„Volanie po autorovi pre deti a mládež!“

Bábkové divadlo Žilina a Národné osvetové centrum vyhlasujú 11. ročník súťaže pôvodných dramatických textov pre deti a mládež ARTÚR 2017.  Cieľom súťaže je poskytnúť priestor pre vznik pôvodných dramatických textov a divadelných hier pre deti a mládež v slovenskom jazyku.

Súťažné texty vyhodnotí odborná porota. Uzávierka súťaže je 28. apríla 2017. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v rámci festivalu Bábková Žilina 2017 (17. - 19. mája 2017). Víťazný text bude ocenený finančnou odmenou a v nasledujúcej sezóne môže byť inscenovaný v Bábkovom divadle Žilina.

Bábkové divadlo Žilina + Národné osvetové centrum - súťaž Artúr 2017Podmienky súťaže:

Neoznačené, doposiaľ nikde nepublikované a neinscenované texty, v strojopisnej úprave A4 a na CD nosiči posielajte v troch exemplároch na adresu: Bábkové divadlo Žilina, Kuzmányho 6, 011 37 Žilina.

Obálku označte heslom ARTÚR 2017. Do obálky s textami vložte zalepenú neoznačenú obálku s vašimi údajmi: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo a e-mailový kontakt.

Texty prijaté do súťaže sa autorom nevracajú.

Prečítajte si viac:Zdroj: Bábkové divadlo Žilina