V Budatíne presunuli zastávky MHD mimo križovatiek, niektorí obyvatelia to považujú za nebezpečné


Foto: V Budatíne presunuli zastávky MHD mimo križovatiek, niektorí obyvatelia to považujú za nebezpečné

V mestskej časti Budatín došlo v júli tohto roku k presunu zastávok mestskej hromadnej dopravy. Zastávky sa síce posunuli len o pár metrov ďalej od pôvodného miesta, no niektorí obyvatelia vyjadrili s týmto krokom nespokojnosť. Podnet prišla podať jedna z obyvateliek Budatína aj osobne, na pravidelné stretnutie vedenia mesta s občanmi.

Dotyčná obyvateľka uviedla, že zastávka „Na Lány“ bola predtým na bezpečnom mieste, nakoľko sa nenachádzala v jazdnom pruhu, ale bola mimo frekventovanej cesty. Navyše, po vystúpení z autobusu sa cestujúci a najmä deti, mohli v prípade nepriaznivého počasia skryť v prístrešku. Po novom sú obe zastávky o čosi nižšie, a tak cestujúci nielen stratili výhody z pôvodného umiestnenia, ale sú čiastočne ohrození prechádzajúcimi autami. Nové umiestnenie zastávok nie je podľa viacerých obyvateľov prispôsobené tak, aby sa v ich priestore mohli bezpečne zdržiavať cestujúci. Miesta, kde autobusy zastavovali, sa predtým nachádzali v križovatkách, pričom vodič s autobusom zastavoval čiastočne mimo cesty, no blokoval výjazd z vedľajších ulíc.


K problému sa vyjadril vedúci odboru dopravy Mestského úradu.

Vedúci odboru dopravy informoval, že zmenu zastávky riadil odbor dopravy Mestského úradu v Žiline. Uvedená zastávka bola presunutá na základe podnetov obyvateľov mestskej časti Budatín, ktoré vzniesli na stretnutiach s poslankyňou mestského zastupiteľstva za svoj volebný obvod. Obyvatelia mali požadovať, aby mesto vyznačilo križovatku pri prevádzke Gusto, kde dochádzalo k dopravným nehodám a boli tam zranení aj ľudia.

Táto križovatka nebola dovtedy dostatočne vyznačená vodorovným ani zvislým dopravným značením, neboli tam zrkadlá, neboli tam priechody a zastávky boli umiestnené priamo v križovatke z jednej aj z druhej strany. Preto bol oslovený dopravný projektant, ktorý vypracoval projekt. Následne tento projekt schválil Okresný dopravný inšpektorát v Žiline. Keďže ide o cestu III. triedy a hlavnú cestu, musel sa k veci vyjadriť aj Okresný úrad v Žiline. Všetky uvedené inštitúcie dali súhlasné stanovisko a križovatka bola vyznačená. Z tohto dôvodu museli byť zastávky MHD umiestnené na terajšie miesta.

Vedúci odboru dopravy ďalej podotkol, že dňa 26.10.2016 sa zúčastnil na stretnutí s obyvateľmi v Budatíne, na ktorom sa riešila i táto záležitosť. Uviedol, že obyvatelia mestskej časti Budatín zaslali na Mestský úrad v Žiline petíciu, aby mesto riešilo uvedenú križovatku a hlavne zastávky MHD.

Niektorí obyvatelia majú iný názor

V čase okolo 13:00 hod., keď sa deti zo školy presúvajú domov, je ich na oboch zastávkach zvýšený počet. Podľa obyvateľov, ktorí nesúhlasia s presunom zastávok, bolo predošlé umiestnenie viac bezpečné. A to aj napriek tomu, že zastávky MHD boli v križovatkách. Na chodníku širokom zhruba 1 meter stojí niekedy aj 30 detí a na súčasnom mieste nie je žiadny zastávkový prístrešok. Deti sa často naťahujú a sácajú, vďaka čomu môže ľahko dôjsť k nešťastiu, ak by v tesnej blízkosti prechádzalo rýchlo idúce auto. „Mnohí šoféri tade jazdia aj 70-tkou, lebo sa rozbehnú dole kopcom od Zádubnia. Určite to nie je bezpečné,“ myslí si obyvateľ Tibor. 

Mesto sa bude usilovať o výber bezpečnejšej možnosti

Vedúci odboru dopravy na Mestskom úrade informoval, že prebehne ďalšie stretnutie s obyvateľmi Budatína, zástupcami petičného výboru a za účasti štátnej polície, od ktorej bude mesto žiadať vyjadrenie, či je možné zastávky MHD presunúť na pôvodné miesta alebo nie. Pokiaľ ide o križovatku, mesto má iba pozitívne ohlasy na jej vyriešenie zo strany vodičov, pretože sú tam osadené dve dopravné zrkadlá, ktoré tam veľmi chýbali a taktiež sú vyznačené aj jazdné pruhy, novým vodorovným dopravným značením.Vymedziť priestor pre nové zastávky nie je možný

Na jednej strane sa nachádza chodník, ktorý je napojený na osvetlený priechod pre chodcov, na druhej strane chodník chýba a nie je ho ani možné vybudovať. Taktiež sa v tomto mieste nedá vytvoriť oddelený priestor mimo cesty, ktorý by bol určený pre zastávky MHD, všetky pozemky sú totiž súkromné. Podľa informácií riaditeľky základnej školy, došlo v mieste k nešťastiu a to pred necelým rokom. Vtedy dieťa vyšlo z pôvodne umiestnenej zastávky do križovatky a tam došlo k zrážke s osobným autom.

K riešeniu križovatky a zastávok MHD vydalo súhlas viacero kompetentných inštitúcií, pričom zmeny boli zrealizované tak, ako boli schválené. Ohľadom presunu zastávky MHD sa podľa vedúceho odboru dopravy MsÚ uskutoční ďalšie pracovné stretnutie, ktoré bude za účasti zástupcov štátnej polície. Tí zmenu povolia alebo nepovolia. Podľa platných noriem však nemôže byť zastávka MHD umiestnená v križovatke, a to aj napriek tomu, že takéto riešenie tu bolo donedávna niekoľko rokov.

Na podnet reagoval aj náčelník Mestskej polície

Náčelník Mestskej polície Milan Šamaj informoval, že poslanci mestského zastupiteľstva za uvedený volebný obvod, ako aj vedúci odboru dopravy požiadali mestskú políciu o súčinnosť pri hliadkovaní na priechode cez cestu vedúcu od zastávky. Spresnil, že mestskí policajti hliadkujú na uvedenom priechode už od 7:00 hod. ráno.

Obyvatelia by uvítali hliadkovanie aj v poobedňajších hodinách

Obyvateľka, ktorá podala podnet, vzniesla požiadavku, či by mohli mestskí policajti hliadkovať na priechode aj poobede. Náčelník však reagoval, že poobede nevykonávajú mestskí policajti hliadkovanie pred školami, pretože škôl je veľa a vyučovanie končí na jednotlivých školách v rozdielnom čase. V ranných hodinách ale hliadkujú na 13 - 17 priechodoch pri školách v Žiline.

Problém zatiaľ nie je vyriešený k spokojnosti všetkých obyvateľov, no mesto stále hľadá riešenie, ktoré bude nielen spĺňať požiadavky občanov, ale bude predovšetkým bezpečné. Ako sa celá vec uzavrie, je zatiaľ otázne.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu