Dlh za Kórejskú dedinu vláda Žiline odpustila, obytný komplex prejde pod ministerstvo


Foto: Dlh za Kórejskú dedinu vláda Žiline odpustila, obytný komplex prejde pod ministerstvo Foto: ilustračné

Na dnešnom zasadaní schválila Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) definitívny prevod obytného súboru v Krasňanoch pri Žiline, ktorý bol až doteraz v majetku OS Krasňany, firmy patriacej pod mesto Žilina. Po tomto uznesení bude celý komplex prevedený na MH Invest II, ktorá patrí pod Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. V súčasnosti si ho, podľa platnej nájomnej zmluvy až do roku 2019, prenajíma spoločnosť Kia Motors Slovakia.

Účtovne prebehne celá transakcia tak, že MH Invest II odkúpi obytný súbor v Krasňanoch od OS Krasňany za sumu 8,62 milióna eur, ktorá je v súlade so znaleckým posudkom. Zvyšnú sumu do dlhu 11,73 milióna eur štát odpustí. Mesto Žilina tak nebude musieť vrátiť ani ďalšieho 3,11 milióna eur, teda zvyšok pôžičky od štátu, ktorú si požicalo na výstavbu komplexu siedmych bytoviek a deviatich rodinných domov.

Vzhľadom na špecifickú charakteristiku obytného súboru Krasňany, v spojení so súčasným stavom realitného trhu v regióne, v ktorom sa obytný súbor Krasňany nachádza, s cieľom zreálnenia hodnoty obytného súboru Krasňany, bol vypracovaný znalecký posudok spoločnosťou Výskumný ústav riadenia hodnoty podniku, s.r.o zo dňa 18.11.2016. Kúpna cena určená na základe tohto znaleckého posudku predstavuje 8 621 244,66 eur bez DPH, t.j. 10 345 493,59 eur s DPH.


Celková suma za výstavbu bola v roku 2006 17,57 milióna eur, mesto však nedokázalo obytný súbor v roku 2014 predať ani za vyvolávaciu cenu 11,73 milióna eur. Tá by vtedy postačovala na pokrytie dlhu, keďže v októbri 2014 schválili poslanci NR SR odpustenie približne tretiny dlhu vo výške 5,84 milióna eur.

Nakoľko cena majetku obytného súboru Krasňany bez DPH v sume 8 621 244,66 eur je nižšia ako záväzok mesta Žilina, v sume 11 733 126,20 eur, vyplývajúci z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci, navrhujeme odpustenie časti návratnej finančnej výpomoci formou dodatku k existujúcej Zmluve, vrátane jej platných dodatkov v sume 3 111 881,54 eur.


Štátna spoločnosť MH Invest II., do ktorej majetku prejde obytný súbor, spravuje ďalší objekt, v ktorého podnájme je automobilka Kia. Ide o komplex Chorvátsky Grob – Čierna Voda pri Bratislave „Týmto krokom by sa mohli najmä znížiť náklady na správu, prevádzku a údržbu oboch obytných súborov, nakoľko by ich zabezpečovala jedna spoločnosť vo vlastníctve štátu, ktorá bude zároveň vlastníkom oboch obytných súborov,“ píše sa v schválenom návrhu.

Dodatok k zmluve o návratnej finančnej výpomoci pre mesto Žilina, na základe ktorej bola poskytnutá návratná finančná výpomoc pre mesto Žilina, ktorého predmetom bude odpustenie časti návratnej finančnej výpomoci v sume 3 111 881,54 eur, by mal minister Peter Žiga podpísať do 16. decembra 2016.


Prečítajte si viac: