Prvý Žilinský summit: Študenti sa učili spravovať vlastný štát v rámci projektu Create&Control


Foto: Prvý Žilinský summit: Študenti sa učili spravovať vlastný štát v rámci projektu Create&Control
Galéria: 4 fotky

Študentky Michaela Knošková a Adriána Repáňová z občianskeho združenia Pomáhame druhým zorganizovali túto sobotu pre svojich rovesníkov výnimočné podujatie s názvom “Prvý Žilinský summit” projektu Create & Control. Dievčatá založili túto celoročnú národnú súťaž, kde stredoškoláci riešia rôzne úlohy, vytvorili vlastný model šátu, v ktorom vládnu vlastnej krajine a musia reagovať na rôzne problémy ekonomického, či politického charakteru. Záštitu nad celou súťažou prevzal slovenský europoslanec Ivan Štefanec z KDH.

Projekt učí mladých, že politika je o zodpovednosti


Do prvého ročníka sa zapojilo celkovo 10 skupín študentov z 10 stredných škôl, čiže vyše 80 študentov z celého Slovenska, od Medzilaboriec až po Bratislavu. Súťaž má mladých ľudí naučiť, že politika je hlavne o zodpovednosti a každé jedno rozhodnutie ovplyvňuje chod krajiny a osudy miliónov ľudí. Fiktívne vlády boli postavené aj pred otázky medzinárodného charakteru, na ktoré museli reagovať spoločne a napriek rozdielnym štátnym zriadeniam nájsť pri ich riešení spoločnú reč. Ich kroky a výsledky hodnotila trojčlenná porota v zložení Ivan Štefanec, Pavel Sibyla a Martin Reguli, ktorá aj na konci vyhlásila víťazov prvého medzinárodného problému.

Súťaž samozrejme pokračuje a ďalšie stretnutie sa bude konať opäť v Žiline na konci januára a bude niesť názov “Druhý Žilinský summit”. Dojmy z celého priebehu zhodnotil predseda poroty, europoslanec Ivan Štefanec. „Som veľmi rád, že naše študentky a študenti prichádzajú s takýmito aktivitami a ja som pripravený kedykoľvek ich podporiť. Takmer každý týždeň absolvujem diskusiu na niektorej zo slovenských stredných škôl a viem, aké dôležité je učiť mladých ľudí o fungovaní štátu. Verím, že aj táto súťaž povzbudí jej účastníkov, aby sa viac zaujímali o politiku a možno sa do nej aj časom zapojili. V Európskom parlamente sme často postavený pred nutnosť hľadať v záujme dobrej veci kompromis medzi jednotlivými krajinami. Súťaž Create&Control bola obohatená aj o tento prvok a súťažiaci sami zistili, že medzinárodná spolupráca je základom pre prosperitu vo vnútri krajiny.“

Takáto aktivita navyše podľa slov europoslanca dopĺňa klasickú výučbu v škole. „Podobné projekty by mohli byť veľmi cenným doplnkom pri vyučovaní občianskej výchovy, či dejepisu, ktoré sú, žiaľ, na Slovensku stále zanedbávané. Ďakujem autorkám nápadu za ich kreativitu a vysoké nasadenie pri organizácii podujatia a blahoželám všetkým, ktorí sa zúčastnili a odviedli skutočne výborné výkony. Teším sa na ďalšie pokračovanie a verím, že projekt Create&Control bude napredovať čo do kvality, tak aj do počtu súťažiacich,“ dodal Štefanec.