Dobrovoľníci Žilinského kraja si prevezmú ocenenie v bábkovom divadle


Foto: Dobrovoľníci Žilinského kraja si prevezmú ocenenie v bábkovom divadle

Oceňovanie dobrovoľníkov Žilinského kraja „SRDCE NA DLANI 2016“ Pozývame vás v mene Žilinského dobrovoľníckeho centra a V.I.A.C. – Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej na slávnostný večer spojený s oceňovaním dobrovoľníkov Žilinského kraja „SRDCE NA DLANI 2016“, ktorý sa bude konať v priestoroch Žilinského bábkového divadla dňa 7.12.2016 o 17.00 hod. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára. Okrem samotného oceňovania je súčasťou programu aj neformálne stretnutie s dobrovoľníkmi, dobrovoľníčkami a zástupcami organizácií z celého žilinského regiónu.Predpokladaný záver programu je 19.30 hod. „SRDCE NA DLANI 2016“ je ocenenie Žilinského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. Je to ocenenie tých, ktorí svojim konaním prispeli k šíreniu dobra a pozitívnej zmeny v spoločnosti. Ide o ocenenie:

- dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov aj kolektívov) a ich projektov za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy, vzdelávania a pod.,
- samospráv alebo firiem, ktoré svojimi aktivitami vytvárajú zázemie pre dobrovoľníctvo a verejne ho podporujú,
- inovatívnych projektov, ktoré priniesli zmenu,
- za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.

Bližšie informácie nájdete na našej stránke http://www.dobrovolnictvoza.sk/.

Miesto: -
Dátum: 07.12.2016 - 17:00


Prečítajte si viac: